Plantenboek toegestaan als hulpmiddel bij de centrale examens landbouw
In 2003 worden op alle scholen voor vmbo centrale examens afgenomen volgens de nieuwe examenprogramma’s 1 . De leerstof die getoetst kan worden op het centraal examen 2 omvat ongeveer 1/3 deel van het examenprogramma.
De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven is voornemens om bij de centrale examens voor de vakrichtingen bloembinden en -schikken, groene ruimte en plantenteelt een hulpmiddel toe te staan dat wordt aangeduid als plantenboek.
Het plantenboek kan behalve bij de examens ook dienen als onderwijsleermiddel bij de lessen.
Instituten, zoals educatieve uitgeverijen, kunnen een plantenboek ontwikkelen, dat door de vmbo-groen scholen gebruikt wordt tijdens de lessen. Het is dan wenselijk dat de leerlingen hetzelfde plantenboek ook mogen raadplegen bij het centrale examen.
Omschreven is aan welke criteria een document dient te voldoen, wil het door de CEVO worden erkend als toegestaan plantenboek bij de centrale examens. Deze voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de CEVO.
Een instituut dat een plantenboek ontwikkeld heeft dat naar zijn mening aan de gestelde criteria voldoet, kan de CEVO verzoeken om goedkeuring als toegestaan hulpmiddel bij de centrale examens plantenteelt, groene ruimte en bloembinden en -schikken.
Een verzoek van die strekking kan gericht worden aan:
CEVO
t.a.v. de heer J. Kastelein, secretaris
Postbus 8128
3503 RC Utrecht
Deze mededeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.
Ook via ’Het Examenblad’ ( http://examenblad.kennis-net.nl voorheen www.eindexamen.nl ), de website met alle regelingen op examengebied, kan de mededeling worden ingezien.
De 1
Regeling Examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo (Nederlandse Staatscourant nr. 163, 24 augustus 2000). 2
De leerstof die in het examenjaar 2003 centraal geëxamineerd kan worden is bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 20a van 13 september 2000
voorzitter van de CEVO
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht