Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Printprijsregeling

Uitgebreide informatie
Printprijsregeling
Vraag
Een organisatie laat in opdracht een video vervaardigen. Van de vervaardigde video worden op professionele apparatuur kopieën gemaakt die, tegen vergoeding, worden verkocht aan de opdrachtgever. Die verkoopt de banden aan particulieren. Het door de opdrachtnemer geleverde moederexemplaar is een gewone videoband en dus geen band die – gelet op de technische en kwalitatieve aspecten – is bestemd om op professionele apparatuur te worden afgespeeld. Kan desondanks de printprijsregeling (besluit van 1 juli 1996, nr. VB96/237, Infobulletin 96/545) toepassing vinden?
Antwoord
In paragraaf 2.1, onder c, van de printprijsregeling, staat dat de regeling mag worden toegepast voorzover het gaat om films en videobanden die zijn bestemd om op professionele apparatuur te worden afgespeeld. Onder professionele (afspeel)apparatuur valt in dit verband niet (professionele) apparatuur voor het kopiëren van de videobanden. De printprijsregeling kan in de onderhavige situatie niet worden toegepast.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht