Let op. Deze wet is vervallen op 9 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 8 juli 2010.

QVA-biljet Vennootschapsbelasting 1990 (1990/91)

Uitgebreide informatie
QVA-biljet Vennootschapsbelasting 1990 (1990/91)
Onder verwijzing naar het besluit Vpb’69, nr. 1.00.96 van 29 maart 1989, beschikkingsnummer DB89/1007, onderdeel 7, verleen ik toestemming om het Voorlopige aangiftebiljet Vennootschapsbelasting (VA-biljet Vpb) 1990 (1990/91) af te drukken op blanco papier. Ondertekening van het quasi VA-biljet (hierna: QVA-biljet) Vpb’1990 (1990/91) kan plaats vinden op het QVA-biljet zelf.
Voor het gebruik van het Q-biljet Vpb zijn door de Commissie Automatisering 1987 standaard-voorwaarden opgesteld. Deze zijn ten behoeve van het QVA-biljet Vpb aangepast en als bijlage bij dit besluit gevoegd. De inspecteurs wordt verzocht op de nakoming van de standaardvoorwaarden toe te zien en bij niet-nakoming ervan met de desbetreffende belastingconsulenten kontakt op te nemen.
Het ontmoet geen bezwaar indien anderen dan belastingconsulenten voor het doen van de voorlopige aangifte Vpb gebruik maken van het QVA-biljet Vpb. Ook dan dient steeds te zijn voldaan aan de standaardvoorwaarden van het QVA-biljet Vpb.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht