Rechten bij invoer, economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem; heffingsgrondslagen De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij is de vraag voorgelegd over heffingsgrondslagen bij de economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
Bij de economische douaneregeling actieve veredeling schorsingssysteem moeten de heffingsgrondslagen worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht.
Op welke manier dienen bij de regeling actieve veredeling schorsingssysteem de heffingsgrondslagen te worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht?
Antwoord
Hoofdveredelingsproducten
Als bij de regeling actieve veredeling schorsingssysteem hoofdveredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht dienen de heffingsgrondslagen te worden vastgesteld van de invoergoederen (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).Bijkomende veredelingsproducten
Als bij de regeling actieve veredeling schorsingssysteem bijkomende veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht dienen de heffingsgrondslagen als volgt te worden vastgesteld.
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende bijkomende veredelingsproducten:
bijkomende veredelingsproducten als bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93, en
andere bijkomende veredelingsproducten dan bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.Bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93Proportioneel
Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de heffingsgrondslagen vastgesteld ingevolge artikel 122, letter a, eerste streepje van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de bijkomende veredelingsproducten, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de wederuitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.
De vergunninghouder kan echter verzoeken om gebruik van de heffingsgrondslagen van de invoergoederen (artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92).Niet-proportioneel
Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de heffingsgrondslagen vastgesteld ingevolge artikel 121 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten niet proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de wederuitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.Andere bijkomende veredelingsproducten dan van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
Ingeval van andere bijkomende veredelingsproducten dan bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de heffingsgrondslagen vastgesteld ingevolge artikel 121 Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen.Voorbeeld
Invoergoederen: metaal 750 kg belast met 5% rechten bij invoer
Hoofdveredelingsproducten: 2 stuks profielen 200 kg en 8 stuks buizen 400 kg belast met 10% rechten bij invoer
Bijkomend veredelingsproduct: metaalstukjes 100 kg belast met 1% rechten bij invoer
Verliezen: 50 kg
Wederuitvoer: 2 stuks profielen en 4 stuks buizen
Vrije verkeer: 4 stuks buizen en de metaalstukjes
Toerekenen totaal
Toerekenen hoeveelheid hoofdveredelingsproducten en bijkomend verdelingsproduct aan hoeveelheid invoergoederen:
– profielen (200/700) × 750 = 214 kg metaal
– buizen (400/700) × 750 = 429 kg metaal
– metaalstukjes (100/700) × 750 = 107 kg metaal
totaal   750 kg metaal
Toerekenen wederuitvoer
Hoeveelheid wederuitgevoerde hoofdveredelingsproducten (2 stuks profielen en 4 stuks buizen) toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:
– profielen 214 kg metaal  
– buizen 215 kg metaal ((200/400) × 429))
totaal 429 kg metaal  
Toerekenen vrije verkeer
Hoeveelheid in het vrije verkeer gebracht hoofdveredelingsproduct (4 stuks buizen) en bijkomend veredelingsproduct (metaalstukjes) toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:
– buizen 215 kg metaal ((200/400) × 429))
– metaalstukjes 107 kg metaal  
Heffingsgrondslagen vrije verkeer
Heffingsgrondslagen hoofdveredelingsproduct buizen en bijkomend veredelingsproduct metaalstukjes (metaalstukjes: artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93) die in het vrije verkeer worden gebracht:
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht