Rechten bij invoer, economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem; grondslagen terugbetaling De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij is de vraag voorgelegd over grondslagen voor terugbetaling bij de economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
Bij de economische douaneregeling actieve veredeling terugbetalingssysteem moeten de grondslagen voor de terugbetaling worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten worden uitgevoerd.
Op welke manier dienen bij de regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem de grondslagen voor de terugbetaling te worden vastgesteld als hoofd- en bijkomende veredelingsproducten worden uitgevoerd?
Antwoord
Hoofdveredelingsproducten
Als bij de regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem hoofdveredelingsproducten worden uitgevoerd dienen de grondslagen voor de terugbetaling te worden vastgesteld van de invoergoederen (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92).Bijkomende veredelingsproducten
Als bij de regeling actieve veredeling terugbetalingssysteem bijkomende veredelingsproducten worden uitgevoerd dienen de grondslagen voor de terugbetaling als volgt te worden vastgesteld.
Een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volgende bijkomende veredelingsproducten:
bijkomende veredelingsproducten als bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93, en
andere bijkomende veredelingsproducten dan bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.Bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93Proportioneel
Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de grondslagen voor de terugbetaling vastgesteld ingevolge artikel 122, letter a, eerste streepje en artikel 128, vijfde lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de bijkomende veredelingsproducten, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de uitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.
De vergunninghouder kan echter verzoeken om gebruik van de grondslagen voor de terugbetaling van de invoergoederen (artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92). Het bedrag van de rechten bij invoer voor de terugbetaling kan echter het bedrag van de reeds bij het plaatsen onder de regeling geheven rechten bij invoer niet overschrijden.Niet-proportioneel
Ingeval van bijkomende veredelingsproducten van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de grondslagen voor de terugbetaling vastgesteld ingevolge artikel 128, eerste lid van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen, voorzover de hoeveelheid van deze bijkomende veredelingsproducten niet proportioneel overeenstemt met de hoeveelheid van de uitgevoerde hoofdveredelingsproducten en andere bijkomende veredelingsproducten.Andere bijkomende veredelingsproducten dan van artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93
Ingeval van andere bijkomende veredelingsproducten dan bedoeld in artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 worden de grondslagen voor de terugbetaling vastgesteld ingevolge artikel 128, eerste lid Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de invoergoederen.Voorbeeld
Invoergoederen: metaal 750 kg belast met 5% rechten bij invoer
Hoofdveredelingsproducten: 2 stuks profielen 200 kg en 8 stuks buizen 400 kg belast met 10% rechten bij invoer
Bijkomend veredelingsproduct: metaalstukjes 100 kg belast met 1% rechten bij invoer
Verliezen: 50 kg
Uitvoer: 4 stuks buizen en de metaalstukjes
Toerekenen totaal
Toerekenen hoeveelheid hoofdveredelingsproducten en bijkomend verdelingsproduct aan hoeveelheid invoergoederen:
– profielen (200/700) × 750 = 214 kg metaal
– buizen (400/700) × 750 = 429 kg metaal
– metaalstukjes (100/700) × 750 = 107 kg metaal
totaal   750 kg metaal
Toerekenen vrije verkeer
Hoeveelheid in het vrije verkeer gebrachte ‘hoofdveredelingsproducten (2 stuks profielen en 4 stuks buizen)’ toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:
– profielen 214 kg metaal  
– buizen 215 kg metaal ((200/400) × 429))
totaal 429 kg metaal  
Toerekenen uitvoer
Hoeveelheid uitgevoerd hoofdveredelingsproduct (4 stuks buizen) en bijkomend veredelingsproduct (metaalstukjes) toegerekend aan de hoeveelheid invoergoederen:
– buizen 215 kg metaal ((200/400) × 429))
– metaalstukjes 107 kg metaal  
Grondslagen terugbetaling uitvoer
Grondslagen terugbetaling hoofdveredelingsproduct buizen en bijkomend veredelingsproduct metaalstukjes (metaalstukjes: artikel 548 en bijlage 75 van Verordening (EEG) nr. 2454/93) die worden uitgevoerd:
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht