Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio's in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005

Uitgebreide informatie
Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,
Gelet op:
? artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
Besluit
1.
Aan een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een school als bedoeld in artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, gevestigd in één van de risicoregio’s zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling wordt, met inachtneming van het tweede lid, aanvullende bekostiging voor personeelskosten toegekend van €  134,- per formatieplaats voor het kalenderjaar 2004 en €  124,- per formatieplaats voor het kalenderjaar 2005.
2.
Bij de berekening van de aanvullende bekostiging wordt in aanmerking genomen:
a. het aantal formatieplaatsen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit W.V.O. wat betreft de personeelscategorie leraren;
c. de berekeningswijze is gebaseerd op de leerlingentelling van 1 oktober 2003.
3.
De aanvullende bekostiging per formatieplaats als genoemd in het eerste lid wordt voor 2004 in zijn geheel in december betaalbaar gesteld. Het in het eerste lid genoemde bedrag voor het kalenderjaar 2005 wordt in zijn geheel betaalbaar gesteld in de maand februari van het jaar 2005.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en is van toepassing op de kalenderjaren 2004 en 2005.
2.
Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 3. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging nascholing voor de risicoregio’s in het voortgezet onderwijs 2004 - 2005.
Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van deze plaatsing en ter inzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanvullende bekostiging
Artikel 2. Inwerkingtreding en werkingsduur
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht