Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2006.

Regeling expliciteringen examenstof

Uitgebreide informatie
Regeling expliciteringen examenstof
Artikel 1
De vraagstelling op het centraal examen aardrijkskunde vwo en havo berust op de domeinen, zoals omschreven in bijlage 1 .
Artikel 2
De vraagstelling op het centraal examen maatschappijleer vwo en havo berust op de omschrijvingen van de domeinen in bijlage 2 .
Artikel 3
Bij de centrale examens Griekse taal en letterkunde, respectievelijk Latijnse taal en letterkunde, wordt de uitgangskennis bekend verondersteld zoals omschreven in bijlage 3 respectievelijk 4
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking op 1 november en is voor het eerst van toepassing op het centraal examen in 2005 voor wat betreft aardrijkskunde vwo, het centraal examen 2004 voor wat betreft Grieks, Latijn en aardrijkskunde havo en het centraal examen 2003 voor wat betreft maatschappijleer havo en vwo.
Artikel 5
Deze regeling wordt met de toelichting geplaatst in het Gele katern. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Nederlandse staatscourant. De bijlagen zullen worden geplaatst op Het Examenblad. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, voorzover in het betreffende vak aan de betreffende instelling centraal examen wordt afgenomen.
Artikel 6
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling expliciteringen examenstof.
De
voorzitter van de CEVO
Inhoudsopgave
Examenprogramma’s vwo-havo
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht