Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2006. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2006.

Regeling getroffen voor de afhandeling van bezwaarschriften tijdens het wachten op de uitspraak in de proefprocedure

Uitgebreide informatie
Regeling getroffen voor de afhandeling van bezwaarschriften tijdens het wachten op de uitspraak in de proefprocedure
1. Inleiding
Met ingang van 1 mei 2000 is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor dieselpersonenauto’s met f 2000 verhoogd. Voor dieselauto’s die voldoen aan de zogenoemde EU-2005 normen bedraagt de verhoging f 800. Volgens de BOVAG zouden deze verhogingen in strijd zijn met het vrije verkeer van goederen (artikel 90 EG). Ik deel de zienswijze van de BOVAG niet. Met de BOVAG is afgesproken terzake een proefprocedure te voeren. In het verlengde van deze afspraak wordt hierbij een regeling getroffen voor de afhandeling van bezwaarschriften met betrekking tot deze kwestie.
2. Afhandeling bezwaarschriften
De inspecteur vraagt de indiener van het bezwaarschrift of hij instemt met uitstel tot het doen van uitspraak totdat de Hoge Raad de rechtsvraag definitief heeft beantwoord. Indien de indiener hiermee instemt, wordt het bezwaarschrift aangehouden. Ingeval de Hoge Raad in voor de indiener gunstige zin uitspraak doet, verleent de inspecteur hem op verzoek ambtshalve teruggaaf voor tijdvakken die aanvangen op of na de datum waarop het bezwaarschrift is ingediend. Indien de indiener niet instemt met aanhouding van het bezwaarschrift, wordt een afwijzende uitspraak op het bezwaarschrift gedaan. Belanghebbende dient vervolgens beroep in te stellen indien hij zijn rechten wil handhaven.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Afhandeling bezwaarschriften
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht