Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.

Reikwijdte Mededeling 56 (Heffing van omzetbelasting ten aanzien van huiswerk- en/of studiebegeleiding)

Uitgebreide informatie
Reikwijdte Mededeling 56 (Heffing van omzetbelasting ten aanzien van huiswerk- en/of studiebegeleiding)
Vraag
Kunnen ondernemers, niet zijnde onderwijsinstellingen, die huiswerk- en/of studiebegeleiding verstrekken, afzien van de in Mededeling 56 (Besluit van 5 augustus 1998, nr. VB98/125) opgenomen vrijstelling en op verzoek voor al hun prestaties terzake in de BTW-heffing worden betrokken?
Antwoord
Voor de BTW-heffing dient onderscheid te worden gemaakt tussen vakinhoudelijke begeleiding en niet-?vakinhoudelijke begeleiding. De door de onderhavige ondernemers verzorgde vakinhoudelijke huiswerk- en/of studiebegeleiding is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De niet-vakinhoudelijke huiswerk- en/of studiebegeleiding is op grond van Mededeling 56 (punt 3) bij wijze van goedkeuring vrijgesteld.
Voor de vakinhoudelijke begeleiding kan door de betrokken ondernemers niet van de vrijstelling worden afgezien, omdat deze begeleiding verplicht is vrijgesteld. Vanwege het facultatieve karakter van de vrijstelling voor niet-vakinhoudelijke huiswerk- en/of studiebegeleiding kunnen de ondernemers voor deze vorm van begeleiding opteren voor BTW-heffing. Dit is alleen anders als de niet-vakinhoudelijke begeleiding vanwege haar (relatief) geringe omvang wordt geabsorbeerd door de vakinhoudelijke begeleiding en alsdan deelt in de verplichte vrijstelling voor laatstbedoelde begeleiding.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht