Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn belediging 5.03

Uitgebreide informatie
Richtlijn belediging 5.03
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op belediging. In zijn eenvoudigste verschijningsvorm betreft dit delict het schriftelijk en/of mondeling beledigen in iemands tegenwoordigheid. Indien de belediging een groter publiek bereikt of kwetsender is, dient de sanctie zwaarder te zijn; het slachtoffer ervaart een dergelijke situatie als ernstiger. Belediging via de media is door de variëteit in uitingsvormen en de daarmee gepaard gaande verschillen in impact bewust buiten deze richtlijn gehouden.
In geval de belediging wordt geuit in directe samenhang met een sportevenement of is gerelateerd aan voetbal dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eventuele discriminatoire aspecten zijn eveneens indicatie voor een zwaardere sanctie. Hetzelfde geldt voor het beledigen van een ambtenaar.
eenvoudige belediging
belediging ambtenaar enz.
Beschrijving
Eenvoudige belediging al dan niet in het openbaar, mondeling, schriftelijk of d.m.v feitelijkheden als bedoeld in art. 266 WvSr.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
5 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Basisfactoren
Openbaarheid van de belediging
? Er is sprake van een niet openbare belediging 0 pt
? Er is sprake van een openbare belediging 2 pt
Ernst van de belediging
? Er is geen sprake van een ernstige belediging 0 pt
? Er is sprake van een ernstige belediging 6 pt
Er is geen sprake van medeplegen +0 %
Er is sprake van medeplegen +25 %
Discriminatoire aspecten
Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %
Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %
Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit +100 % (DV,TS)
(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf
In samenhang met een evenement
Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %
Voetbal gerelateerde normschending
Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%
Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Dader +0 %
Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
1 maal binnen 2-5 jaar +50 %
Meermalen +100 % (DV,NH)
(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaarden
Maatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 %
Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 % (CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf
Beschrijving
Belediging al dan niet in het openbaar, mondeling, schriftelijk of d.m.v. feitelijkheden van een ambtenaar, als bedoeld in art. 267 WvSr.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
10 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Basisfactoren
openbaarheid van de belediging
Er is sprake van een niet openbare belediging 0 pt
Er is sprake van een belediging in het openbaar 2 pt
Ernst van de belediging
Er is geen sprake van een ernstige belediging 0 pt
Er is sprake van een ernstige belediging 6 pt
Er is geen sprake van medeplegen +0 %
Er is sprake van medeplegen +25 %
Discriminatoire aspecten
Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %
Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %
Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit +100 % (DV,TS)
(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf
In samenhang met een evenement
Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %
Voetbal gerelateerde normschending
Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%
Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Dader +0 %
Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
1 maal binnen 2-5 jaar +50 %
Meermalen +100 % (DV,NH)
(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaarden
Maatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 %
Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 % (CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf
Beschrijving
De situatie waarin beledigingen worden geuit en de mate van kwetsing door de uitlatingen spelen een belangrijke rol. Het slachtoffer en/of de benadeelde ervaart zijn of haar eer of goede naam meer aangetast indien de belediging(en) hem of haar in het openbaar is/zijn aangedaan en naarmate de belediging ernstiger is.
Om die reden dient het openbare karakter en de aard van de belediging een strafverzwarende invloed te hebben bij de beoordeling van het delict.
Soort factor
Basisfactor
Er is geen sprake van een openbare belediging 0 pt
Er is sprake van een openbare belediging 2 pt
Uitgangspunt indien onbekend
Er is geen sprake van een openbare belediging
eenvoudige belediging
belediging ambtenaar enz.
Beschrijving
De mate van kwetsing door beledigende uitlatingen spelen een belangrijke rol. Het slachtoffer en/of de benadeelde ervaart zijn of haar eer of goede naam meer aangetast naarmate de belediging ernstiger is.
Om die reden dient de ernst van de belediging een strafverzwarende invloed te hebben bij de beoordeling van het delict.
Soort factor
Basisfactor
Er is geen sprake van een ernstige belediging 0 pt
Er is sprake van een ernstige belediging 6 pt
Uitgangspunt indien onbekend
Er is geen sprake van een ernstige belediging
eenvoudige belediging
belediging ambtenaar enz.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict eenvoudige belediging 5.03.04
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict belediging ambtenaar enz. 5.03.05
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Openbaarheid van de belediging 3.01.85
Beschrijving
Soort factor
Antwoordmogelijkheden
Uitgangspunt indien onbekend
Bijzonderheden
Zie basisdelicten
Ernst van de belediging 3.01.86
Beschrijving
Soort factor
Antwoordmogelijkheden
Uitgangspunt indien onbekend
Bijzonderheden
Zie basisdelicten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht