Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (polarisnummer 5.15)

Uitgebreide informatie
Richtlijn motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (polarisnummer 5.15)
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op een aantal delicten betreffende het ongeoorloofd (doen) besturen van een motorrijtuig. Onder deze richtlijn vallen het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM), na een (gedeeltelijke) ongeldigverklaring, na een van rechtswege ongeldigheid op grond van artikel 123b WVW 1994, na een vordering tot overgifte, alsmede na een invordering of inhouding van het rijbewijs. Verder vallen alle overtredingen van de bepalingen m.b.t. het alcoholslotprogramma, zoals het rijden zonder alcoholslot of met een niet-werkend alcoholslot, onder deze richtlijn.
Motorrijtuig waarvoor bezit rijbewijs niet is vereist (doen) besturen tijdens ontzegging rijbevoegdheid.
Motorrijtuig waarvoor bezit rijbewijs is vereist (doen) besturen tijdens ontzegging rijbevoegdheid.
Motorrijtuig (doen) besturen in geval van (gedeeltelijk) ongeldig verklaard rijbewijs.
Motorrijtuig (doen) besturen na vordering tot overgifte en/of invordering en/of inhouding van het rijbewijs.
Motorrijtuig (doen) besturen in geval van een op grond van artikel 123b WVW 1994 van rechtswege ongeldig geworden rijbewijs.
Als deelnemer aan het alcoholslotprogramma een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, besturen zonder alcoholslot, dan wel met een niet-werkend alcoholslot of terwijl een ander heeft geblazen in het alcoholslot of met een alcoholslot, terwijl het kenteken van het motorrijtuig niet aan de deelnemer is gekoppeld.
Beschrijving
Dit basisdelict ziet op het besturen van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, door een bestuurder aan wie door het CBR deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, maar die zich niet aan de voorwaarden houdt door zich schuldig te maken aan één van de strafbare feiten genoemd in artikel 9 lid 9 WVW 1994.
Toepasselijk kader
Commuun en verkeer
Basispunten
31 punten
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal +10 %
Meermalen +20 % +dagvaarden
Regeling negeren beslissing
Beschrijving
Dit basisdelict ziet op het (doen) besturen van een motorrijtuig waarvoor het bezit van een rijbewijs niet is vereist tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
15 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
1 maal binnen 2–5 jaar +50 %
Meermalen +100 % (DV,NH)
(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaarden
Maatwerk
Geen
Regeling negeren beslissing
Beschrijving
Deze regeling heeft betrekking op het negeren van een beslissing. Doel van die beslissing was het voorkomen dat de verdachte een bepaalde handeling zou verrichten. Een voorbeeld betreft de bestuurder die een motorrijtuig bestuurt, terwijl hem of haar de rijbevoegdheid (tijdelijk) is ontnomen door de rechter (OBM), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (ongeldigverklaring), de politie (vordering tot overgifte / invordering) en/of de officier van justitie (inhouding / OBM). De regeling is ook van toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig, indien het rijbewijs van rechtswege zijn geldigheid heeft verloren op grond van artikel 123b WVW 1994 en op de bestuurder van een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, aan wie deelname aan het alcoholslotprogramma is opgelegd, maar die handelt in strijd met de voorwaarden door zich schuldig te maken aan één van de strafbare feiten genoemd in artikel 9 lid 9 WVW 1994. Een ander voorbeeld betreft de ontzegging van de bevoegdheid tot het vliegen of de bevoegdheid tot het geven van luchtverkeersleiding (OBV).
Gezien de ernst van dergelijke normschendingen die worden gepleegd terwijl het bevoegd gezag een specifieke beslissing aan het adres van de verdachte heeft kenbaar gemaakt, is een enkele geldstraf geen passende reactie meer. Toch is, afgemeten naar het gepleegde feit, ook een volledige omrekening naar onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet passend. Dientengevolge worden de sanctiepunten gedeeltelijk omgerekend naar onvoorwaardelijke gevangenisstraf, gedeeltelijk naar geldboete.
Uitwerking
De sanctiepunten dienen, indien deze regeling van toepassing is, op de volgende wijze naar sanctie(s) te worden omgerekend:
50% van de punten wordt omgerekend naar geldboete
50% van de punten wordt omgerekend naar onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Factoren
Geen
motorrijtuig waarvoor bezit rijbewijs niet is vereist (doen) besturen tijdens ontzegging rijbevoegdheid.
motorrijtuig waarvoor bezit rijbewijs is vereist (doen) besturen tijdens ontzegging rijbevoegdheid.
motorrijtuig (doen) besturen in geval van (gedeeltelijk) ongeldig verklaard rijbewijs.
motorrijtuig (doen) besturen na vordering tot overgifte en/of invordering en/of inhouding van het rijbewijs.
motorrijtuig (doen) besturen in geval van een op grond van artikel 123b WVW 1994 van rechtswege ongeldig geworden rijbewijs.
als deelnemer aan het alcoholslotprogramma een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets, besturen zonder alcoholslot, dan wel met een niet-werkend alcoholslot of terwijl een ander heeft geblazen in het alcoholslot of met een alcoholslot, terwijl het kenteken van het motorrijtuig niet aan de deelnemer is gekoppeld.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Verkeer
Basisdelicten
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Regeling negeren beslissing 4.01.05
Beschrijving
Uitwerking
Factoren
Zie basisdelicten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht