Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18

Uitgebreide informatie
Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
Toelichting:
De wetswijziging uit 2006 is verwerkt, waarbij – analoog aan de verbodsbepaling voor softdrugs – het bestanddeel ‘telen’ is toegevoegd aan de verbodsbepaling voor harddrugs en waarbij opzet op het aanwezig hebben van harddrugs als strafverzwarende factor is opgenomen.
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 2 in verband met de artt. 10 en 10a van de Opiumwet .
De verboden hebben betrekking op het opzettelijk aanwezig hebben, het verhandelen, de productie en het grensoverschrijdende transport van harddrugs, alsmede het op bepaalde wijze bevorderen en/of voorbereiden van die verboden handelingen.
Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet .
Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In geval van het verhandelen en/of afleveren van harddrugs kan ook de handelsperiode een rol spelen. Gezien de ernst van de delicten wordt in bijna alle gevallen gedagvaard.
Aard van de richtlijn
Bijzondere wetten
Aanwezig hebben harddrugs
Handel in- en productie van harddrugs
Invoer/uitvoer harddrugs
Voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs
Voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs
Opiumwet art. 2
Opiumwet art. 10
Opiumwet art. 10a
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het opzettelijk aanwezig hebben van harddrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
10 punten
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 1/3 x 8 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 1/3 x 2,5 punt per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 1/3 x 0,6 punt per gram
Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 1/3 x 0,26 punt per gram
Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 1/3 x 4 punten per pil
Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1/3 x 1,25 punt per pil
Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 1/3 x 0,3 punt per pil
Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 1/3 x 0,13 punt per pil
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0%
– Er is sprake van medeplegen +25%
Medeplichtigheid
– Dader +0%
– Medeplichtige –33%
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0%
– 1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie  
– 1 maal binnen 2–5 jaar +50%
– Meermalen +100%
+naast hogere sanctie  
+dagvaarden  
Bijzonderheden
1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 11a Opiumwet of 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).
Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in harddrugs te worden beoordeeld.
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2190
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en op het vervaardigen van harddrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
20 punten
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 2/3 x 8 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 2/3 x 2,5 punt per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 2/3 x 0,6 punt per gram
Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 2/3 x 0,26 punt per gram
Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 2/3 x 4 punten per pil
Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 2/3 x 1,25 punt per pil
Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 2/3 x 0,3 punt per pil
Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 2/3 x 0,13 punt per pil
Handelsperiode harddrugs
– per dag 4 pt
Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen
– Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen +0%
– Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord +75%
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0%
– Er is sprake van medeplegen +25%
Medeplichtigheid
– Dader +0%
– Medeplichtige –33%
Poging
– Voltooid delict +0%
– Poging tot plegen –33%
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0%
– 1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie  
– 1 maal binnen 2–5 jaar +50%
– Meermalen +100%
+naast hogere sanctie  
+dagvaarden  
Bijzonderheden
1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).
Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in harddrugs te worden beoordeeld.
Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2922 Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van harddrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
30 punten
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 8 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 2,5 punt per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 0,6 punt per gram
Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 0,26 punt per gram
Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 4 punten per pil
Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1,25 punt per pil
Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 0,3 punt per pil
Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 0,13 punt per pil
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0%
– Er is sprake van medeplegen +25%
Medeplichtigheid
– Dader +0%
– Medeplichtige –33%
Poging
– Voltooid delict +0%
– Poging tot plegen –33%
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0%
– 1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie  
– 1 maal binnen 2–5 jaar +50%
– Meermalen +100%
+naast hogere sanctie  
+dagvaarden  
Bijzonderheden
1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).
Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 4383 Gezien de ernst van het delict wordt in beginsel in alle gevallen gedagvaard.
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet voorbereiden/bevorderen van het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en het vervaardigen van harddrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
10 punten
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 1/3 x 8 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 1/3 x 2,5 punt per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 1/3 x 0,6 punt per gram
Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 1/3 x 0,26 punt per gram
Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 1/3 x 4 punten per pil
Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1/3 x 1,25 punt per pil
Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 1/3 x 0,3 punt per pil
Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 1/3 x 0,13 punt per pil
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0%
– Er is sprake van medeplegen +25%
Medeplichtigheid
– Dader +0%
– Medeplichtige –33%
Poging
– Voltooid delict +0%
– Poging tot plegen –33%
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0%
– 1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie  
– 1 maal binnen 2–5 jaar +50%
– Meermalen +100%
+naast hogere sanctie  
+dagvaarden  
Bijzonderheden
1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet voorbereiden/bevorderen van de in- of uitvoer van harddrugs.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
15 punten
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram 1/2 x 8 punten per gram
Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram 1/2 x 2,5 punt per gram
Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram 1/2 x 0,6 punt per gram
Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram 1/2 x 0,26 punt per gram
Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen 1/2 x 4 punten per pil
Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen 1/2 x 1,25 punt per pil
Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen 1/2 x 0,3 punt per pil
Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen 1/2 x 0,13 punt per pil
Medeplegen
– Er is geen sprake van medeplegen +0%
– Er is sprake van medeplegen +25%
Medeplichtigheid
– Dader +0%
– Medeplichtige –33%
Poging
– Voltooid delict +0%
– Poging tot plegen –33%
Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0%
– 1 maal binnen 2 jaar +50%
+naast hogere sanctie  
– 1 maal binnen 2–5 jaar +50%
– Meermalen +100%
+naast hogere sanctie  
+dagvaarden  
Bijzonderheden
1 tablet c.q. 1 pil c.q. 1 ampul c.q. 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram
Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie).
Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2191
Inhoudsopgave
Toelichting:
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict aanwezig hebben harddrugs 5.18.01
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie
Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict handel in- en productie van harddrugs 5.18.02
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan harddrugs bij handel en productie
Aantal harddrug-pillen bij handel en productie
Handelsperiode harddrugs
Delictspecifieke factoren
Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict invoer/uitvoer harddrugs 5.18.03
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan harddrugs bij invoer/uitvoer
Aantal harddrug-pillen bij invoer/uitvoer
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs 5.18.04
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie
Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Basisdelict voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs 5.18.05
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Gewicht aan harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer
Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Poging
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Draagkracht
Speciale regelingen
Bijzonderheden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht