Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2011.

Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8, leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994

Uitgebreide informatie
Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8, leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op het rijden onder invloed van alcohol zoals bedoeld in art. 8, leden 2 t/m 4 van de Wegenverkeerswet 1994. Daarbij is het adem-alcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG) bekend. De basisdelicten zijn geformuleerd, uitgaande van het soort voertuig waarmee het delict werd begaan. Het AAG (of BAG) vormt vervolgens één van de beoordelingsfactoren.
Naast het rijden onder invloed van alcohol ziet de richtlijn tevens op de diverse vormen van weigering met betrekking tot onderzoek naar het AAG en BAG, zoals bedoeld in art. 163 van de Wegenverkeerswet 1994. Ook ziet deze richtlijn op het (doen) besturen van een voertuig tijdens een rijverbod, zoals bedoeld onder art. 162 van de Wegenverkeerswet 1994, lid 3.
Besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 235 µg/l of meer
Als beginnend bestuurder besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
Besturen van bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor met een AAG(-equivalent) van 235 µg/l of meer
Als jeugdig bestuurder besturen van bromfiets, snorfiets of brommobiel met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
Besturen van fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor met een AAG(-equivalent) van 235 µg/l of meer
Besturen of doen besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen tijdens duur rijverbod
Besturen of doen besturen van bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens duur rijverbod
Besturen of doen besturen van fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor tijdens duur rijverbod
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (motorvoertuig op twee of meer wielen)
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor)
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (fiets of gehandicaptenvoertuig zonder motor)
artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994 van Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8, leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994">
Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994
Beschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 8, lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994 zoals gewijzigd bij wet van 12 mei 2005; het door een beginnend bestuurder rijden onder invloed van alcohol, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het voertuig waarmee het delict wordt begaan bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een motorvoertuig op twee of meer wielen. Dit delict start bij een AAG(-equivalent) van 95 µg/l met een vast aantal strafpunten tot een grens van 350 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
10 puntenBasisfactoren
Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) beginnend bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen
– Schaal I: 95 - 350 µg/l 0 pt
– Schaal II: 355 - 435 µg/l 4 pt
– Schaal III: 440 - 500 µg/l 8 pt
– Schaal IV: 505 - 570 µg/l 12 pt
– Schaal V: 575 - 650 µg/l 16 pt
– Schaal VI: 655 - 715 µg/l 20 pt
– Schaal VII: 720 - 785 µg/l 24 pt
– Schaal VIII: 790 - 865 µg/l 28 pt
– Schaal IX: 870 - 945 µg/l 32 pt
– Schaal X: 950 - 1020 µg/l 36 pt
– Schaal XI: 1025 - 1090 µg/l 40 pt
– Schaal XII: 1095 - 1195 µg/l 44 pt
– Schaal XIII: 1200 µg/l en hoger 48 pt

Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.
Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) beginnend bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen
– Schaal I: 0,22 - 0,80 o/oo 0 pt
– Schaal II: 0,81 - 1,00 o/oo 4 pt
– Schaal III: 1,01 - 1,15 o/oo 8 pt
– Schaal IV: 1,16 - 1,30 o/oo 12 pt
– Schaal V: 1,31 - 1,50 o/oo 16 pt
– Schaal VI: 1,51 - 1,65 o/oo 20 pt
– Schaal VII: 1,66 - 1,80 o/oo 24 pt
– Schaal VIII: 1,81 - 2,00 o/oo 28 pt
– Schaal IX: 2,01 - 2,15 o/oo 32 pt
– Schaal X: 2,16 - 2,35 o/oo 36 pt
– Schaal XI: 2,36 - 2,50 o/oo 40 pt
– Schaal XII: 2,51 - 2,75 o/oo 44 pt
– Schaal XIII: 2,76 o/oo en hoger 48 pt
Soort voertuig
• Er is sprake van een (bestel)auto of motor 0 pt
– Er is sprake van een vrachtwagen/trekker, al dan niet met 4 pt aanhanger/oplegger, of een autobus 4 pt
Rijgedrag art.6 WVW94
• Er is geen sprake van strafverzwarend rijgedrag 0 pt
– Er was sprake van roekeloos of zeer onvoorzichtig verkeersgedrag 4 pt
– Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden 4 pt
meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis. +dagvaarden
(Er wordt geen aparte strafvervolging ex ingesteld)  
Recidive bij rijden onder invloed
• Geen recidive 0 pt
– 1 maal 4 pt
– Meermalen 4 pt
  +dagvaarden
Delictspecifieke factoren
GeenWettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
GeenDraagkracht
GeenSpeciale regelingen
– OBM regeling rijden onder invloed motorvoertuigen door beginnend bestuurdersBijzonderheden
Er is volgende de wet sprake van een beginnend bestuurder, als sinds de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs werd afgegeven nog geen vijf jaar zijn verstreken en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden.
artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994 van Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8, leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994">
Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994
Beschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 8, lid 4 van de Wegenverkeerswet 1994 zoals gewijzigd bij wet van 12 mei 2005; het besturen onder invloed van alcohol van een bromfiets, snorfiets of brommobiel door een bestuurder die jonger is dan 24 jaar, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Dit delict start bij een AAG(-equivalent) van 95 µg/l met een vast aantal strafpunten tot een grens van 435 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
5 puntenBasisfactoren
Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) jeugdig bestuurder bromfiets, snorfiets of brommobiel
– Schaal I: 95 - 435 µg/l 0 pt
– Schaal II: 440 - 650 µg/l 4 pt
– Schaal III: 655 - 870 µg/l 8 pt
– Schaal IV: 875 - 1090 µg/l 12 pt
– Schaal V: 1095 µg/l en hoger 16 pt

Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.
Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) jeugdig bestuurder bromfiets, snorfiets of brommobiel
– Schaal I: 0,22 - 1,00 o/oo 0 pt
– Schaal II: 1,01 - 1,50 o/oo 4 pt
– Schaal III: 1,51 - 2,00 o/oo 8 pt
– Schaal IV: 2,01 - 2,50 o/oo 12 pt
– Schaal V: 2,51 o/oo en hoger 16 pt
Rijgedrag art.6 WVW94
• Er is geen sprake van strafverzwarend rijgedrag 0 pt
– Er was sprake van roekeloos of zeer onvoorzichtig verkeersgedrag 4 pt
– Verdachte is (mede)schuldig aan een verkeersongeval met voor derden 4 pt
meer dan geringe materiële schade en/of letsel van enige betekenis. +dagvaarden
(Er wordt geen aparte strafvervolging ex ingesteld)  
Recidive bij rijden onder invloed
• Geen recidive 0 pt
– 1 maal 4 pt
– Meermalen 4 pt
  +dagvaarden
Delictspecifieke factoren
GeenWettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
GeenDraagkracht
GeenSpeciale regelingen
– OBM regeling rijden onder invloed bromfietsenBijzonderheden
Geen
Beschrijving
De mate waarin een verkeersdeelnemer onder invloed van alcohol een gevaar vormt is af te leiden van het adem-alcoholgehalte (AAG). De schalen zijn afhankelijk van het vervoermiddel. De ondergrens van de eerste schaal ligt bij beginnend bestuurders daarnaast lager dan bij bestuurders die tenminste vijf jaar in het bezit van een rijbewijs zijn. Het betreft hier een motorvoertuig op twee of meer wielen en een beginnend bestuurder. Deze factor heeft een strafverzwarende invloed vanaf 355 µg/l.Soort factor
BasisfactorAntwoordmogelijkheden
– Schaal I: 95 - 350 µg/l 0 pt
– Schaal II: 355 - 435 µg/l 4 pt
– Schaal III: 440 - 500 µg/l 8 pt
– Schaal IV: 505 - 570 µg/l 12 pt
– Schaal V: 575 - 650 µg/l 16 pt
– Schaal VI: 655 - 715 µg/l 20 pt
– Schaal VII: 720 - 785 µg/l 24 pt
– Schaal VIII: 790 - 865 µg/l 28 pt
– Schaal IX: 870 - 945 µg/l 32 pt
– Schaal X: 950 - 1020 µg/l 36 pt
– Schaal XI: 1025 - 1090 µg/l 40 pt
– Schaal XII: 1095 - 1195 µg/l 44 pt
– Schaal XIII: 1200 µg/l en hoger 48 pt
Uitgangspunt indien onbekend
n.v.t.Bijzonderheden
Het bepalen van het AAG-equivalent, gegeven het bloed-alcoholgehalte, is mogelijk door de volgende berekening toe te passen:
BAG in mg/l, AAG in µg/l
(1000 x BAG) / 2,300 = AAGZie basisdelicten
– als beginnend bestuurder besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meerBeschrijving
De mate waarin een verkeersdeelnemer onder invloed van alcohol een gevaar vormt is af te leiden van het adem-alcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG). De schalen zijn afhankelijk van het vervoermiddel. De ondergrens van de eerste schaal ligt bij beginnende bestuurders daarnaast lager dan bij bestuurders die ten minste vijf jaar in het bezit van een rijbewijs zijn. Het betreft hier een motorvoertuig op twee of meer wielen en een beginnend bestuurder. Deze factor heeft een strafverzwarende invloed vanaf 0,8 promille.Soort factor
BasisfactorAntwoordmogelijkheden
Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.
– Schaal I: 0,22 - 0,80 o/oo 0 pt
– Schaal II: 0,81 - 1,00 o/oo 4 pt
– Schaal III: 1,01 - 1,15 o/oo 8 pt
– Schaal IV: 1,16 - 1,30 o/oo 12 pt
– Schaal V: 1,31 - 1,50 o/oo 16 pt
– Schaal VI: 1,51 - 1,65 o/oo 20 pt
– Schaal VII: 1,66 - 1,80 o/oo 24 pt
– Schaal VIII: 1,81 - 2,00 o/oo 28 pt
– Schaal IX: 2,01 - 2,15 o/oo 32 pt
– Schaal X: 2,16 - 2,35 o/oo 36 pt
– Schaal XI: 2,36 - 2,50 o/oo 40 pt
– Schaal XII: 2,51 - 2,75 o/oo 44 pt
– Schaal XIII: 2,76 o/oo en hoger 48 pt
Uitgangspunt indien onbekend
n.v.t.Bijzonderheden
Het bepalen van het BAG-equivalent, gegeven het adem-alcoholgehalte, is mogelijk door de volgende berekening toe te passen:
BAG in mg/l, AAG in µg/l
BAG = (AAG x 2,300) / 1000Zie basisdelicten
– als beginnend bestuurder besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
3.01.44. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) beginnend bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen
Beschrijving
De mate waarin een verkeersdeelnemer onder invloed van alcohol een gevaar vormt is af te leiden van het adem-alcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG). De schalen zijn afhankelijk van het vervoermiddel. De ondergrens van de eerste schaal ligt bij beginnende bestuurders daarnaast lager dan bij bestuurders die ten minste vijf jaar in het bezit van een rijbewijs zijn. Het betreft hier een motorvoertuig op twee of meer wielen en een beginnend bestuurder. Deze factor heeft een strafverzwarende invloed vanaf 0,8 promille.Soort factor
BasisfactorAntwoordmogelijkheden
Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.
Schaal I: 0,22 - 0,80 o/oo 0 pt
Schaal II: 0,81 - 1,00 o/oo 4 pt
Schaal III: 1,01 - 1,15 o/oo 8 pt
Schaal IV: 1,16 - 1,30 o/oo 12 pt
Schaal V: 1,31 - 1,50 o/oo 16 pt
Schaal VI: 1,51 - 1,65 o/oo 20 pt
Schaal VII: 1,66 - 1,80 o/oo 24 pt
Schaal VIII: 1,81 - 2,00 o/oo 28 pt
Schaal IX: 2,01 - 2,15 o/oo 32 pt
Schaal X: 2,16 - 2,35 o/oo 36 pt
Schaal XI: 2,36 - 2,50 o/oo 40 pt
Schaal XII: 2,51 - 2,75 o/oo 44 pt
Schaal XIII: 2,76 o/oo en hoger 48 pt
Uitgangspunt indien onbekend
n.v.t.Bijzonderheden
Het bepalen van het BAG-equivalent, gegeven het adem-alcoholgehalte, is mogelijk door de volgende berekening toe te passen:
BAG in mg/l, AAG in ?g/l
BAG = (AAG x 2,300) / 1000Zie basisdelicten
– als beginnend bestuurder besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 95 ?g/l of meer
3.01.45. Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) jeugdig bestuurder bromfiets, snorfiets of brommobiel
Beschrijving
De mate waarin een verkeersdeelnemer onder invloed van alcohol een gevaar vormt is af te leiden van het adem-alcoholgehalte (AAG). De schalen zijn afhankelijk van het vervoermiddel. De ondergrens van de eerste schaal ligt bij bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar daarnaast lager dan bij bestuurders die die leeftijd wel bereikt hebben. Het betreft hier een bromfiets, snorfiets of brommobiel bestuurd door een jeugdige bestuurder. Deze factor heeft een strafverzwarende invloed vanaf 440 µg/l.Soort factor
BasisfactorAntwoordmogelijkheden
– Schaal I: 95 - 435 µg/l 0 pt
– Schaal II: 440 - 650 µg/l 4 pt
– Schaal III: 655 - 870 µg/l 8 pt
– Schaal IV: 875 - 1090 µg/l 12 pt
– Schaal V: 1095 µg/l en hoger 16 pt
Uitgangspunt indien onbekend
n.v.t.Bijzonderheden
Het bepalen van het AAG-equivalent, gegeven het bloed-alcoholgehalte, is mogelijk door de volgende berekening toe te passen:
BAG in mg/l, AAG in µg/l
(1000 x BAG) / 2,300 = AAG sZie basisdelicten
– als jeugdig bestuurder besturen van bromfiets, snorfiets of brommobiel met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
3.01.46. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) jeugdig bestuurder bromfiets, snorfiets of brommobiel
Beschrijving
De mate waarin een verkeersdeelnemer onder invloed van alcohol een gevaar vormt is af te leiden van het adem-alcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG). De schalen zijn afhankelijk van het vervoermiddel. De ondergrens van de eerste schaal ligt bij bestuurders die jonger zijn dan 24 jaar daarnaast lager dan bij bestuurders die die leeftijd wel bereikt hebben. Het betreft hier een bromfiets, snorfiets of brommobiel bestuurd door een jeugdige bestuurder. Deze factor heeft een strafverzwarende invloed vanaf 1,01 promille.Soort factor
BasisfactorAntwoordmogelijkheden
Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.
– Schaal I: 0,22 - 1,00 o/oo 0 pt
– Schaal II: 1,01 - 1,50 o/oo 4 pt
– Schaal III: 1,51 - 2,00 o/oo 8 pt
– Schaal IV: 2,01 - 2,50 o/oo 12 pt
– Schaal V: 2,51 o/oo en hoger 16 pt
Uitgangspunt indien onbekend
n.v.t.Bijzonderheden
Het bepalen van het BAG-equivalent, gegeven het adem-alcoholgehalte, is mogelijk door de volgende berekening toe te passen:
BAG in mg/l, AAG in µg/l
BAG = (AAG x 2,300) / 1000Zie basisdelicten
– als jeugdig bestuurder besturen van bromfiets, snorfiets of brommobiel met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
4.01.10. OBM regeling rijden onder invloed motorvoertuigen door beginnend bestuurders
Beschrijving
Binnen de verkeersrichtlijnen is de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen (OBM) één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting. Indien onderstaande regeling van toepassing is, zoals in geval van het delict ’rijden onder invloed’ van motorvoertuigen door beginnend bestuurders, dient – afhankelijk van de ernst van het delict – naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf ook een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke ontzegging te worden geëist. De hoogte van elk van deze sancties kan worden afgelezen uit onderstaande tabel, die bij beginnend bestuurders gerelateerd is aan het bij artikel 8, derde lid, van de WVW 1994 behorende schalentarief.Uitwerking
Indien deze OBM regeling van toepassing is, gelden in afwijking van andere Polaris-regels, de onderstaande sancties als uitgangspunt voor de strafmaat. Indien de sanctie uitsluitend een geldbedrag betreft, dient (indien niet op andere gronden dagvaarden is geïndiceerd) een transactie te worden aangeboden.
- OBM: ontzegging van de bevoegheid motorrijtuigen te besturen
- GS: gevangenisstraf
- TS: taakstraf
- vv: voorwaardelijk(e veroordeling)
- ov: onvoorwaardelijk(e veroordeling)
- mnd: maanden
- dg: dagen.
De regels van het afnemend strafnut zijn niet van toepassing op de OBM. Als OBM geïndiceerd is, zal het aantal strafpunten dat de duur van die OBM aangeeft meteen het aantal sanctiepunten voor de OBM zijn.Factoren
GeenZie basisdelicten
– als beginnend bestuurder besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
5.22.10. Basisdelict als beginnend bestuurder besturen van een motorvoertuig op twee of meer wielen met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer
Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994
5.22.11. Basisdelict als jeugdig bestuurder besturen van bromfiets, snorfiets of brommobiel met een AAG(-equivalent) van 95 µg/l of meer
Richtlijn rijden onder invloed, artt. 8 leden 2 t/m 4, 162 en 163 WVW 1994
3.01.43. Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) beginnend bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen
Beschrijving
3.01.44. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) beginnend bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen
3.01.45. Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) jeugdig bestuurder bromfiets, snorfiets of brommobiel
3.01.46. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) jeugdig bestuurder bromfiets, snorfiets of brommobiel
4.01.10. OBM regeling rijden onder invloed motorvoertuigen door beginnend bestuurders
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht