Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn strafvordering verkeersongevallen

Uitgebreide informatie
Richtlijn strafvordering verkeersongevallen
Achtergrond
Per 1 januari 2013 is een geactualiseerde versie van de richtlijn in werking getreden. Hierin zijn de bedragen geïndexeerd met 2 % waarbij de tarieven conform de Aanwijzing Kader voor Strafvordering zijn afgerond.
Beschrijving
Het Openbaar Ministerie gaat in principe over tot vervolging als een proces-verbaal is opgemaakt met inachtneming van de Aanwijzing verkeersongevallen Omdat de omvang van de schade en het eventuele letsel in het algemeen niet worden bepaald door de mate van strafwaardig gedrag, is het uitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid dat onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten verkeersongevallen, zoals hierna beschreven.
1. Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of de Regeling voertuigen is geschonden of artikel 5 WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte een proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.
Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.
Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.
Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of de Regeling voertuigen is geschonden, dan wel artikel 5 van de WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.
Categorie verdachte Transactie/ Strafbeschikking Eis ter zitting 1
Ruiters, voetgangers die zich op wielen voortbewegen (step, skates e.d.), fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor € 130 € 150
Brom- en snorfietsers € 210 € 250
Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen € 350 € 420
Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen, waarbij n.a.v. een verkeersongeval sprake is van: a. een dodelijk slachtoffer en/of b. ernstig letsel en/of c. recidive van een ernstige verkeersovertreding Geen Geldboete tussen € 700 en € 1400 en 1 tot 3 maanden OBM onvoorwaardelijk

1 Indien sprake is van verzet na het uitvaardigingen van een strafbeschikking wordt slechts een hogere boete geëist indien sprake is van de situatie zoals omschreven in punt 7.1 van de Aanwijzing OM-afdoening.
2. Verkeersongevallen waarbij sprake is van een zodanige mate van schuld en gevolg dat een vervolging terzake van art. 6 WVW 1994 is geïndiceerd.
Onderstaand overzicht is richtinggevend, maar niet uitputtend. 1
Gevolgen slachtoffer Alcoholgebruik strafverzwarende omstandigheid 3 Wegpiraterij/ roekeloos rijden Grove verkeersfout Aanmerkelijke verkeersfout
    Eis ter zitting Eis ter zitting Eis ter zitting
Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte Geen alcohol 2 mnd. gev. 1 jr. OBM 3 wk. gev. 6 mnd. OBM € 1200 3 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letsel Geen alcohol 4 mnd. gev. 2 jr. OBM 2 mnd. gev. 1 jr. OBM 3 wk. gev. 6 mnd. OBM
Dood Geen alcohol 1 jr. gev. 3 jr. OBM 6 mnd. gev. 2 jr. OBM 2 mnd. gev. 1 jr. OBM
Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte Alcohol ? 570 Ugl/1,3‰ 6 mnd gev. 2 jr. OBM 2 mnd. gev. 18 mnd. OBM 3 wk. gev. 9 mnd. OBM
Zwaar lichamelijk letsel Alcohol ? 570 Ugl/1,3‰ 1 jr. gev. 3 jr. OBM 6 mnd. gev. 2 jr. OBM 2 mnd gev. 18 mnd. OBM
Dood Alcohol ? 570 Ugl/1,3‰ 3 jr gev. 4 jr. OBM 18 mnd. gev. 3 jr. OBM 6 mnd. gev. 2 jr. OBM
Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte Alcohol > 570 Ugl/1,3‰ en/of strafverzwarende omstandigheid 9 mnd. gev. 3 jr. OBM 3 mnd. gev. 2 jr. OBM 1 mnd. gev. 18 mnd. OBM
Zwaar lichamelijk letsel Alcohol > 570Ugl/1,3‰ En/of strafverzwarende omstandigheid 2 jr gev. 4 jr. OBM 9 mnd. gev. 3 jr. OBM 3 mnd. gev. 2 jr. OBM
Dood Alcohol > 570 Ugl/1,3‰ en/of strafverzwarende omstandigheid 4 jr. gev. 5 jr OBM 2 jr. gev. 4 jr. OBM 9 mnd. gev. 3 jr. OBM

3 De eisen bij strafverzwarende omstandigheden zijn in dit overzicht vergelijkbaar met een alcoholgehalte van > 570 Ugl/1,3‰ geformuleerd. In een situatie waarin zowel van dit alcoholgehalte als andere strafverzwarende omstandigheden sprake is, dient de eis te worden verzwaard.
Overgangsrecht
Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding. 1
Wanneer een taakstraf wordt geëist, geldt daarbij het volgende uitgangspunt: 1 dag gevangenisstraf staat in verhouding tot 2 uur taakstraf met een maximum van 240 uur (taakstrafgrens).
Inhoudsopgave
Achtergrond
Beschrijving
Transactiebedragen/geldboete strafbeschikking / eisen ter zitting
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht