Richtlijn tarieven MKZ-overtredingen
Bij het bepalen van tarieven is gekeken naar de tarieven die zijn gehanteerd ten tijde van de varkenspest in 1997.
Tarieven
Voor overtreding van art. 30 GWWD is in de richtlijn LNV-tarieven een bedrag van f 10.000,- opgenomen.Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Verenigd Koninkrijk 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG
Art. 30, 31 GWWD
Art. 9, 89/662/EEG
Art. 12 Veewet
Art. 10 GWWDart. 30 GWWD
Overtreding artikel 1, lid 2 Het zonder toestemming afvoeren van een bedrijf van aanwezige evenhoevigen, vlees van evenhoevigen, embryo’s, sperma en eicellen van evenhoevigen f 10.000,- (regeling is vervoersverbod binnen Nederland als bedoeld in )
   
Overtreding artikel 1, lid 3, jº lid 2 Het zonder toestemming afvoeren van een bedrijf van aanwezige evenhoevigen, vlees van evenhoevigen, embryo’s, sperma en eicellen van evenhoevigen door contactbedrijven f 10.000,-
Art. 18, eerste lid 31 GWWD
Regeling verzamelverbod evenhoevigen mond- en klauwzeer 2001.
Art. 10,eerste lid, 90/425/EEG  
,  
Overtreding artikel 1, lid 1 Het bijeenbrengen op een plaats van evenhoevigen afkomstig van verschillende plaatsen, met inbegrip van een vervoermiddel f 5.000,-
   
Overtreding artikel 1, lid 2 Het bijeenbrengen op een plaats van paarden, die in de zeven dagen voorafgaand aan het vervoer in contact zijn geweest met evenhoevigen dan wel afkomstig zijn van bedrijven waar evenhoevigen verblijven dan wel gedurende de laatste zeven dagen verbleven hebben, afkomstig van verschillende plaatsen, met inbegrip van een vervoermiddel f 5.000,-
Art. 18, eerste lid 31 107 GWWD
Tijdelijke regeling evenementenverbod vee en pluimvee MKZ 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, en  
Overtreding van artikel 1, lid 1 Het verzamelen op een plaats van pluimvee en ander vee dan evenhoevigen, afkomstig van verschillende plaatsen, op een plaats f 1.000,- tot f 10.000,-
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Tijdelijke regeling vervoersverbod schapen en geiten mond- en klauwzeer 2001.
Art. 10, eerste lid 90/425/EEG  
, , en  
Overtreding artikel 1 Het vervoeren van schapen en geiten binnen en vanuit Nederland f 1.000,- tot f 10.000
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Tijdelijke regeling vervoersverbod evenhoevigen mond- en klauwzeer 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, , en  
Overtreding artikel 1 Het vervoeren, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder een vervoermiddel, van evenhoevigen binnen en vanuit Nederland f 1.000 - f 10.000
Art.17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Tijdelijk regeling vervoersverbod evenhoevigen Oene 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, , en  
Overtreding artikel 1 Het vervoeren, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van evenhoevigen, binnen en naar het gebied genoemd in de bijlage f 10.000,-
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWW
Tijdelijke regeling vervoersverbod vee Oene en Oosterwolde 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, ,  
Overtreding artikel 1 Het vervoeren van vee enz. uit, binnen en naar het in de bijlage bedoelde gebied f 10.000
Overtreding artikel 3 Het vervoeren van vervoermiddelen bestemd voor het vervoer van vee of mest binnen en vanuit het gebied bedoeld in de bijlage f 2.500,-
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Tijdelijke regeling vervoersverbod vee Mare-Kessel en Herpen 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, ,  
Overtreding artikel 1 Het vervoeren van vee enz. uit, binnen en naar het in de bijlage bedoelde gebied f 10.000,-
   
Overtreding artikel 3 Het vervoeren van vervoermiddelen bestemd voor het vervoer van vee of mest binnen en vanuit het gebied bedoeld in de bijlage f 2.500,-
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Tijdelijke regeling vervoersverbod mond- en klauwzeer 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, ,  
Overtreding artikel 1 Het vervoeren van evenhoevigen binnen en vanuit Nederland f 10.000
Art. 17 30 eerste en vierde lid 31 GWWD
Tijdelijke regeling Standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
, ,  
Overtreding artikel 1, onder a en b Het vervoeren uit, binnen en naar gebied bedoeld in bijlage van vee en pluimvee f 10.000,-
   
Overtreding artikel 1, onder c t/m f Het vervoeren uit, binnen en naar gebied bedoeld in bijlage van sperma, embryo’s, eicellen en mest f 5.000,-
   
Overtreding artikel 2 Het niet voldoen aan de verplichtingen gesteld aan het vervoer van melk f 2.500,-
   
Overtreding artikel 3 Het vervoeren van vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee of pluimvee of mest van vee of pluimvee binnen en vanuit gebied bedoeld in bijlage f 2.500,-
   
Overtreding artikel 4 Het vervoeren van diervoeders enz. of vervoermiddelen bestemd voor vervoer van diervoeders enz. binnen en vanuit gebied bedoeld in bijlage f 2.500,-
   
Overtreding artikel 5 Het insemineren van vee in gebied bedoeld in de bijlage f 5.000,-
   
Overtreding artikel 6 Het betreden als bezoeker van een veehouderijbedrijf. Het toelaten van bezoekers op een veehouderijbedrijf Bezoeker f 500,- Veehouder f 1.000,-
   
Overtreding artikel 8 Het niet zorg dragen voor het niet verlaten van verblijfplaats door vee in gebied bedoeld in bijlage f 10.000,-
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst en Oosterwolde 2001.
Art. 9, 85/511/EEG  
, ,  
Overtreding artikel 1, onder a en b Het vervoeren van vee en pluimvee uit, binnen en naar gebied bedoeld in bijlage f 10.000
   
Overtreding artikel 1, onder c t/m i Het vervoeren van producten, sperma, embryo’s, eicellen, melk, diervoeders, mest uit, binnen en naar gebied bedoeld in bijlage f 5.000,-
   
Overtreding artikel 2 Het verplaatsen van vervoermiddelen bestemd voor vervoer van vee enz. over de openbare weg binnen en vanuit gebied bedoeld in bijlage f 2.500,-
   
Overtreding artikel 3 Het laten insemineren van vee in gebied bedoeld in de bijlage f 5.000,-
   
Overtreding artikel 4 Het betreden als bezoeker van een veehouderijbedrijf. Het toelaten van bezoekers op een veehouderijbedrijf Bezoeker f 500,- Veehouder f 1.000,-
   
Overtreding artikel 6 Het niet zorg dragen voor het niet verlaten van verblijfplaats door vee in gebied bedoeld in bijlage f 10.000
Art. 17 30, eerste en vierde lid 31 GWWD
Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Maren-Kessel en Herpen 2001.
Art. 9, 85/511/EEG  
, ,  
Overtreding artikel 1, onder a en b Het vervoeren van vee en pluimvee uit, binnen en naar gebied bedoeld in bijlage   f 10.000
     
Overtreding artikel 1, onder c t/m i Het vervoeren van producten, sperma, embryo’s, eicellen, melk, diervoeders, mest uit, binnen en naar gebied bedoeld in bijlage   f 5.000,-
     
Overtreding artikel 2 Het verplaatsen van vervoermiddelen bestemd voor vervoer van vee enz. over de openbare weg binnen en vanuit gebied bedoeld in bijlage   f 2.500,-
     
Overtreding artikel 3 Het laten insemineren van vee in gebied bedoeld in de bijlage   f 5.000,-
     
Overtreding artikel 4 Het betreden als bezoeker van een veehouderijbedrijf. Het toelaten van bezoekers op een veehouderijbedrijf Bezoeker Veehouder f 500,- f 1.000,
     
Overtreding artikel 6 Het niet zorg dragen voor het niet verlaten van verblijfplaats door vee in gebied bedoeld in bijlage   f 10.000,-
Art. 17 18 30 31 GWWD
Reiniging en ontsmetting vervoermiddelen evenhoevigen.
, , en  
Art. 10 eerste lid, 90/425/EEG  
Overtreding artikel 1 Lossen en/of ontvangen van evenhoevigen, terwijl op de plaats van lossing geen installatie aanwezig is voor R & O   f 2.500,-
     
Overtreding artikel 2, lid 1 Niet zorg dragen door vervoerder voor reiniging en ontsmetting van vervoermiddel Vervoerder f 2.500,-
     
Overtreding artikel 2 lid 2 Niet verenen van medewerking door eigenaar of exploitant aan R en O Exploitant f 2.500,-
Art. 30, eerste lid 31 GWWD
Regeling reiniging en ontsmetting mestwagens mond- en klauwzeer 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
Art. 9, eerste en derde lid, 89/662/EEG ,  
Overtreding artikel 1 Het door een vervoermiddel, bestemd voor het vervoer van mest, verlaten van het erf van een bedrijf voordat gereinigd en ontsmet is f 1.000,-
Art. 30 31 GWWD
Import- en exportrestricties mond- en klauwzeer 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
,  
Overtreding artikel 1, lid 1 Het naar of uit Nederland vervoeren van evenhoevigen, afkomstig uit of van oorsprong afkomstig Frankrijk of Italië f 10.000
   
Overtreding van artikel 1, lid 2 Het naar of uit Nederland vervoeren van paarden afkomstig uit of van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk f 10.000
Art. 10 17 30 31 GWWD
Regeling vervoersverbod evenhoevigen uit Frankrijk 2001.
Art. 10, eerste lid, 90/425/EEG  
Art. 9, eerste en derde lid, 89/662/EEG , , en  
Overtreding artikel 1, lid 2 Het zonder toestemming van de directeur RVV afvoeren van het bedrijf van evenhoevigen als bedoeld in lid 1 enz. f 10.000
Art. 10 31 GWWD
Tijdelijke regeling invoerverbod vers vlees uit Argentinië
Art.22, 97/78/EEG  
,  
Overtreding artikel 1 Het brengen in Nederland van vers vlees enz. afkomstig van evenhoevigen uit Argentinië is verboden f 10.000,-
Artikel 3, eerste lid, Besluit identificatie en registratie van dieren
Regeling verkorting meldingstermijn identificatie en registratie runderen.
EG/1760/2000 EG/820/97 90/425/EEG  
Overtreding art. 2, Regeling verkorting meldingstermijn identificatie en registratie runderen jº art. 13, eerste lid, Verordening identificatie en registratie runderen 1998. Het niet doen van een melding voor zover het een verplaatsing van en naar vestigingen betreft binnen een dag f 250,-
Art. 17, eerste lid 31 GWWD
Regeling tijdelijk verbod zoeken en rapen van kievitseieren 2001.
,  
Overtreding artikel 1 Zoeken en rapen van kievitseieren Wet op de economische delicten f 500,-
Titel I. Van de economische delicten Artikel 1, onder 4
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren , de artikelen 1, tweede lid, 3, 4, 5, 6 tot en met 9, 10 tot en met 13, 17 tot en met 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 41, derde lid, 42, 44, 45, 46, 47, zesde lid, 52, eerste lid, 5 3, 54, 55 , 56, 57, 58, eerste en vierde lid, 59, vierde lid, 60, 65, 76, 77 tot en met 80, 96 tot en met 105, 107, 111 en 120;
De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 4°, en artikel 1a, onder 3°, zijn overtredingen welke bedreigd worden met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie (max. f 25.000,-).Veewet
Titel III. Van de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten
§ 2. Van de wering van besmettelijke veeziekten
Artikel 12
Tot wering van besmettelijke veeziekten kan Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de in- en doorvoer verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan van vee, vlees, afval van vlees, huiden, hoornen, klauwen, hoeven, borstels, haar, wol, beenderen, daaronder begrepen gebroken of gemalen beenderen, van vee afkomstig zaad, melk, afgeroomde melk, karnemelk, wei, mest, daaronder begrepen kunstmest voor zover deze geheel of gedeeltelijk uit diermeel, beendermeel of bloedmeel bestaat, veevoeder, voor zover dit geheel of gedeeltelijk uit diermeel, beendermeel of bloedmeel bestaat, hooi en stro, alsmede van andere voorwerpen of produkten, welke dragers van smetstof kunnen zijn.
Veewet
Titel VI. Strafbepalingen en bestuursdwang
Artikel 78
[1.] Overtreding van het bepaalde in de artikelen 2bis, 5bis, eerste lid, 9, tweede lid, 10, tweede lid, 13, 17, 21bis, 24, eerste lid, 24bis, eerste lid, 25, 35, 37, 52, 53, 67, eerste lid, 68, eerste lid, of 69, eerste lid, of krachtens de artikelen 6, 6bis, 8, 9, derde lid, 10, eerste lid, 10a 11, 12, 29, 33, 36, 38, 45, 46, 48, 50a, 57, 60, 61, 63, 64bis, 64ter of 71 dezer wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste vierduizend gulden.
[2.] Op overtreding van eene verordening, als bedoeld in artikel 5, lid 1, kan hechtenis worden gesteld van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfhonderd gulden.
390L0425#Art 10 Artikel 10
1. Elke Lid-Staat stelt de andere Lid-Staten en de Commissie onmiddellijk in kennis, niet alleen van het uitbreken op zijn grondgebied van de in Richtlijn 82/894/EEG bedoelde ziektes, maar ook van het uitbreken van zooenoses, ziektes of andere aandoeningen die voor de veestapel of voor de gezondheid van de mens een ernstig gevaar kunnen opleveren.
De Lid-Staat van verzending legt onmiddellijk de door de communautaire voorschriften voorgeschreven bestrijdings- of preventiemaatregelen ten uitvoer, met name de afbakening van de daarin bedoelde beschermingszones, of stelt elke andere maatregel vast die hij passend acht.
De Lid-Staat van bestemming of van doorvoer die bij een controle bedoeld in artikel 5 een van de in de eerste alinea bedoelde ziektes of aandoeningen heeft geconstateerd, kan zo nodig de in de communautaire voorschriften bedoelde preventieve maatregelen nemen, met inbegrip van het in quarantaine plaatsen van de dieren.
In afwachting van de overeenkomstig lid 4 te nemen maatregelen, kan de Lid-Staat van bestemming, om ernstige redenen uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van mens en dier, conservatoire maatregelen nemen ten aanzien van de betrokken bedrijven en centra dan wel, in geval van een epidemische dierziekte, ten aanzien van de in de communautaire voorschriften bedoelde beschermingszone.
De door de Lid-Staten genomen maatregelen worden onverwijld aan de Commissie en aan de andere Lid-Staten meegedeeld.389L0662#Art 9 Artikel 9
1. Elke Lid-Staat stelt de andere Lid-Staten en de Commissie onmiddellijk in kennis, behalve van het uitbreken op zijn grondgebied van de in Richtlijn 82/894/EEG bedoelde ziektes, van het uitbreken van zooenoses, ziektes of andere aandoeningen die voor de veestapel of voor de volksgezondheid een ernstig gevaar kunnen opleveren.
De Lid-Staat van oorsprong legt onmiddellijk de door de communautaire voorschriften voorgeschreven bestrijdings- of preventiemaatregelen ten uitvoer, met name de afbakening van de daarin bedoelde beschermingszones, of stelt elke andere maatregel vast die hij passend acht.
De Lid-Staat van bestemming of van doorvoer die tijdens een controle bedoeld in artikel 5 een van de in de eerste alinea bedoelde ziektes of aandoeningen heeft geconstateerd, kan zo nodig de in de communautaire voorschriften bedoelde preventieve maatregelen nemen.
In afwachting van de overeenkomstig lid 4 te nemen maatregelen, kan de Lid-Staat van bestemming om ernstige redenen uit het oogpunt van de bescherming van de gezondheid van mens en dier, conservatoire maatregelen nemen ten aanzien van de betrokken inrichtingen dan wel, in geval van een epidemische dierziekte, ten aanzien van de in de communautaire voorschriften bedoelde beschermingszone.
De door de Lid-Staten genomen maatregelen worden onverwijld aan de Commissie en aan de andere Lid-Staten meegedeeld.
2. Eén of meer Commissievertegenwoordigers kunnen zich op verzoek van de in lid 1, eerste alinea, bedoelde Lid-Staat of op initiatief van de Commissie onmiddellijk ter plaatse begeven om, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten, de genomen maatregelen te bestuderen. Zij brengen dan een advies over deze maatregelen uit.
3. Indien de Commissie niet van de genomen maatregelen op de hoogte is gebracht of indien zij de genomen maatregelen ontoereikend acht, kan zij in samenwerking met de betrokken Lid-Staat, in afwachting van de vergadering van het Permanent Veterinair Comité, conservatoire maatregelen nemen ten aanzien van de produkten die uit het door de epidemische dierziekte getroffen gebied of van een bepaalde inrichting afkomstig zijn. Deze maatregelen worden onverwijld aan het Permanent Veterinair Comité voorgelegd om volgens de procedure van artikel 17 te worden bevestigd, gewijzigd of tenietgedaan.
4. In alle gevallen ziet de Commissie erop toe dat de situatie zo spoedig mogelijk in het Permanent Veterinair Comité wordt besproken. Zij stelt volgens de procedure van artikel 17 de nodige maatregelen vast voor de in artikel 1 bedoelde produkten en, als dat gezien de omstandigheden nodig is, voor de produkten van oorsprong of de daarvan afgeleide produkten. De Commissie volgt het verdere verloop van de situatie en wijzigt op grond daarvan volgens dezelfde procedure de genomen beslissingen of trekt deze in.
5. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel en met name de lijst van zooenoses of andere aandoeningen die een ernstig gevaar voor de gezondheid van de mens kunnen opleveren, worden volgens de procedure van artikel 18 vastgesteld.
1. Indien op het grondgebied van een derde land een in Richtlijn 82/894/EEG van de Raad van 21 december 1982 inzake de melding van dierziekten in de Gemeenschap (22) vermelde ziekte, een zoönose dan wel een andere ziekte of fenomeen uitbreekt of zich verspreidt, waardoor de gezondheid van mens of dier ernstig in gevaar kan worden gebracht, of indien zulks op andere ernstige veterinairrechtelijke gronden of in verband met de volksgezondheid gerechtvaardigd is, met name op grond van de vaststellingen van haar veterinaire deskundigen, of blijkens de in een grensinspectiepost verrichte controles, treft de Commissie eigener beweging of op verzoek van een lidstaat onverwijld naar gelang van de ernst van de situatie een van de onderstaande maatregelen:
schorsing van de invoer uit het gehele grondgebied van het betrokken derde land of een gedeelte daarvan en, in voorkomend geval, van het derde land van doorvoer,
vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de producten afkomstig uit het gehele grondgebied van het betrokken derde land of een gedeelte daarvan,
opstelling, op basis van feitelijke constateringen, van voorschriften voor aangepaste controles, die een specifiek onderzoek naar het gevaar voor de gezondheid van mens of dier kunnen omvatten en, naar gelang van het resultaat van die controles, de verhoging van de frequentie van de materiële controles.
2. Wanneer bij een van de bij deze richtlijn vastgestelde controles blijkt dat een partij producten een gevaar kan vormen voor de gezondheid van mens of dier, neemt de bevoegde veterinaire autoriteit onmiddellijk de volgende maatregelen:
beslag op en vernietiging van de betrokken partij,
onmiddellijke kennisgeving aan de andere grensinspectieposten en aan de Commissie van de gedane vaststellingen en van de oorsprong van de producten, overeenkomstig Beschikking 92/438/EEG.
3. In het in lid 1 bedoelde geval kan de Commissie conservatoire maatregelen nemen ten aanzien van de in de artikelen 11, 12 en 13 bedoelde producten.
4. Vertegenwoordigers van de Commissie kunnen zich onmiddellijk ter plaatse begeven.
5. Wanneer een lidstaat de Commissie officieel in kennis stelt van de noodzaak om vrijwaringsmaatregelen te nemen en laatstgenoemde geen gebruik heeft gemaakt van de bepalingen van lid 1 of 3 of de aangelegenheid niet overeenkomstig lid 6 heeft voorgelegd aan het Permanent Veterinair Comité, kan hij conservatoire maatregelen treffen ten aanzien van de betrokken producten.
Wanneer een lidstaat conservatoire maatregelen neemt ten aanzien van een derde land of een inrichting van een derde land, overeenkomstig dit lid, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in het Permanente Veterinair Comité in kennis.
Binnen tien werkdagen dient deze aangelegenheid op grond van artikel 29 aan het Permanent Veterinair Comité te worden voorgelegd, teneinde de in de leden 1 en 3 vastgestelde maatregelen te verlengen, te wijzigen of in te trekken. Volgens de procedure van artikel 29 kunnen ook de nodige besluiten worden vastgesteld, met inbegrip van besluiten inzake het intracommunautaire verkeer van producten en de doorvoer.
6. Besluiten tot wijziging, intrekking of verlenging van op grond van de leden 1, 2, 3 en 5 vastgestelde maatregelen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 28.
7. De bepalingen ter uitvoering van dit hoofdstuk worden, indien nodig, vastgesteld volgens de procedure van artikel 29.
Inhoudsopgave
Tarieven
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht