Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31

Uitgebreide informatie
Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31
Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op verzet bij aanhouding. Dit verzet kan zich richten tegen ambtenaren en hen bijstand verlenende personen. Verzet of wederspannigheid kan ofwel door middel van bedreiging met geweld geschieden ofwel door het daadwerkelijk gebruik van geweld. Indien letsel wordt veroorzaakt dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld, afhankelijk van de omvang van het veroorzaakte letsel. Indien een wapen wordt gebruikt dient dat strafverzwarend te worden beoordeeld, waarbij het criterium de gevaarzetting van het wapen dient te zijn.
Verzet met geweld tegen personen
Verzet met bedreiging met geweld
Wetboek van Strafrecht art. 181 en 182
Met betrekking tot de eendaadse samenloop valt art. 55 WvSr. te vermelden.
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met geweld alleen of in vereniging gepleegd, zoals bedoeld in artikel 180, 181 en 182 WvSr.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
10 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Basisfactoren
Aard van het letsel
Geen letsel 0 pt
Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen. 5 pt (CKT)
Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen 15 pt (CKT)
Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in art. 82 WvSr. zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding 30 pt (DV,CKT)
Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in art. 82 WvSr. Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel. 50 pt (DV,CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf
(DV) + dagvaarden
Gebruik van een wapen
Geen wapen 0 pt
Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 20 pt
Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 40 pt
(Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 60 pt (DV,GS)
(DV) + dagvaarden
(GS) + in beginsel gevangenisstraf
Delictspecifieke factoren
Met verenigde krachten
Geen sprake van medeplegen met verenigde krachten +0%
Er is sprake van medeplegen met verenigde krachten +100%
In samenhang met een evenement
Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %
Voetbal gerelateerde normschending
Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%
Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Dader +0 %
Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
1 maal binnen 2-5 jaar +50 %
Meermalen +100 % (DV,NH)
(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaarden
Maatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 %
Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 % (CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf
Speciale regelingen
Geen
Bijzonderheden
Indien bij ‘verzet met geweld tegen personen’ sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.
Beschrijving
Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met bedreiging met geweld alleen of in vereniging gepleegd, zoals bedoeld in artikel 180, 181 en 182 WvSr.
Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvordering
Basispunten
10 punten
Strafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket
Basisfactoren
Gebruik van een wapen
Geen wapen 0 pt
Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 20 pt
Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 40 pt
(Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 60 pt (DV,GS)
(DV) + dagvaarden
(GS) + in beginsel gevangenisstraf
Delictspecifieke factoren
Met verenigde krachten
Geen sprake van medeplegen met verenigde krachten +0%
Er is sprake van medeplegen met verenigde krachten +100%
In samenhang met een evenement
Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %
Voetbal gerelateerde normschending
Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%
Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Dader +0 %
Medeplichtige -33 %
Recidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
1 maal binnen 2-5 jaar +50 %
Meermalen +100 % (DV,NH)
(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaarden
Maatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.
Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 %
Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr +0 % (CKT)
(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf
Speciale regelingen
Geen
Bijzonderheden
Indien bij ‘verzet met bedreiging met geweld’ sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.
Deze twee basisdelicten krijgen een nieuwe delictspecifieke factor ‘Met verenigde krachten’. Deze komt in plaats van ‘Medeplegen’.
Met verenigde krachten 3.02.41
Beschrijving
Medeplegen heeft bij enkele delicten in de wet beschreven invloed. In principe dient de factor ‘medeplegen’ bij de beoordeling van alle delicten te worden betrokken. Het feit dat een delict door meer personen in vereniging wordt gepleegd heeft gevolgen voor de ernst van het feit en/of de dreiging die daar vanuit gaat. Het in artikel 182 WvSr genoemde ‘plegen door twee of meer personen met verenigde krachten’ leidt tot een forse verhoging van het strafmaximum en is daarom apart in deze factor opgenomen.
Soort factor
Delict specifieke factor
Er is geen sprake van medeplegen met verenigde krachten +0%
Er is sprake van medeplegen met verenigde krachten +100%
Uitgangspunt indien onbekend
Er is geen sprake van medeplegen met verenigde krachten
Basisdelict verzet met geweld tegen personen
Basisdelict verzet met bedreiging met geweld
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
Basisdelict verzet met geweld tegen personen 5.31.02
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Bijzonderheden
Basisdelict verzet met bedreiging met geweld .31.03
Beschrijving
Toepasselijk kader
Basispunten
Strafbeschikking
Basisfactoren
Delictspecifieke factoren
Wettelijke factoren
Recidiveregeling
Draagkracht
Maatwerk
Bijzonderheden
Beschrijving
Soort factor
Antwoordmogelijkheden
Uitgangspunt indien onbekend
Bijzonderheden
Zie basisdelicten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht