Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.

Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen
Beschrijving
Deze richtlijn voor strafvordering geeft regels voor het bepalen van de transactie en uitgangspunten die kunnen gelden voor een eis ter terechtzitting in het geval van overbelading c.q. onjuiste belading. Deze feiten zijn, voor zover begaan in het kader van het beroepsgoederenvervoer, als economische overtredingen aangemerkt conform artikel 1 onder 4 van de Wet op de economische delicten.
Met ingang van 15 juli 2005 (Stb. 2005, 355) is het Voertuigreglement gewijzigd. Met ingang van die datum wordt ook strafrechtelijk opgetreden wanneer de som van de aslasten van een vrachtauto, zoals gedefinieerd in de Wet goederenvervoer over de weg , meer bedraagt dan de toegestane maximum massa zowel bij een voertuig als bij een samenstel. Deze wijziging geldt voor motorrijtuigen, autonome aanhangwagens en samenstellen van voertuigen. Niet autonome aanhangwagens zijn uitgezonderd.
Tarieven
De tarieven worden berekend aan de hand van sanctiepunten 1 .
Art. 5.18.17 Voertuigreglement: van Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen">
1. Art. 5.18.17 Voertuigreglement:
1.1. Overschrijding van de toegestane maximum last van enige as of asstel van een motorrijtuig en/of aanhangwagen
proces-verbaal opmaken vanaf 10% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 20% 2 tariefmotivering: schade aan wegdek
1e: 10% t/m 14%: 10 punten
2e: 15% t/m 19%: 15 punten
3e: 20% t/m 24%: 22 punten
4e: 25% t/m 29%: 33 punten
5e: 30% t/m 34%: 48 punten
6e: 35% en hoger: (tenminste) 72 punten
1.2. Overschrijding van de toegestane maximum massa van een motorrijtuig en/of aanhangwagen en overschrijding van de som van de aslasten van een motorrijtuig en/of een autonome aanhangwagen
proces-verbaal opmaken vanaf 5% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 10% tariefmotivering: oneerlijke concurrentie
1e: 05% t/m 09%: 10 punten
2e: 10% t/m 14%: 15 punten
3e: 15% t/m 19%: 22 punten
4e: 20% t/m 24%: 33 punten
5e: 25% t/m 29%: 48 punten
6e: 30% of hoger: (tenminste) 72 punten
1.3. Overschrijding van de toegestane maximum last onder de koppeling
proces-verbaal opmaken vanaf 10% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 20% tariefmotivering: schade aan wegdek / verkeersveiligheid
1e: 10% t/m 14%: 10 punten
2e: 15% t/m 19%: 15 punten
3e: 20% t/m 24%: 22 punten
4e: 25% t/m 29%: 33 punten
5e: 30% t/m 34%: 48 punten
6e: 35% en hoger: (tenminste) 72 punten
Art. 5.18.18 Voertuigreglement: van Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen">
2. Art. 5.18.18 Voertuigreglement:
2.1. De totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens bedraagt meer dan de op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa
proces-verbaal opmaken vanaf 10% overschrijding; maatregel afhankelijk van omstandigheden; tariefmotivering: oneerlijke concurrentie / verkeersveiligheid
1e: 10% t/m 14%: 10 punten
2e: 15% t/m 19%: 15 punten
3e: 20% t/m 24%: 22 punten
4e: 25% t/m 29%: 33 punten
5e: 30% t/m 34%: 48 punten
6e: 35% en hoger: (tenminste) 72 punten
2.2. Overschrijding van de toegestane maximum massa of de som van de aslasten overschrijdt de toegestane maximum massa van een samenstel van voertuigen
proces-verbaal opmaken vanaf 5% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 10% tariefmotivering: oneerlijke concurrentie
1e: 05% t/m 09%: 10 punten
2e: 10% t/m 14%: 15 punten
3e: 15% t/m 19%: 22 punten
4e: 20% t/m 24%: 33 punten
5e: 25% t/m 29%: 48 punten
6e: 30% of hoger: (tenminste) 72 punten
2.3. Totale massa of de som van de aslasten van een voertuig of een samenstel van voertuigen bedraagt meer dan 50.000 kg (uitgezonderd rijdende werktuigen)
proces-verbaal opmaken vanaf 5% overschrijding; maatregel van overladen vanaf 10% tariefmotivering: oneerlijke concurrentie
1e: 05% t/m 09%: 10 punten
2e: 10% t/m 14%: 15 punten
3e: 15% t/m 19%: 22 punten
4e: 20% t/m 24%: 33 punten
5e: 25% t/m 29%: 48 punten
6e: 30% of hoger: (tenminste) 72 punten

De eerste drie categorieën van elk benoemde tariefsoort worden door de politie afgehandeld via de zogenaamde Trias-lijn.
De laatste drie categorieën van elk benoemde tariefsoort worden afgehandeld via de zogenaamde Compaslijn van het OM.
Overtreding van meerdere feiten
Bij het overtreden van meerdere feiten conform deze richtlijn door een vrachtauto of een samenstel van vrachtauto’s (trekkend voertuig met aanhangwagen) geconstateerd op één tijdstip wordt in beginsel vervolgd voor slechts één van de overtredingen en wel die met de grootste normoverschrijding (overschrijding van as[stel]last, maximum massa voertuig of niet voldoen aan de voorwaarde van het kenteken van het trekkend voertuig), waarbij de hoogte van het aantal sanctiepunten bepalend is.
Maatregel van overladen
Het niet voldoen aan de maatregel (van overladen) levert een kantonovertreding op, te weten: art. 160 lid 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
Recidiveregeling
De recidivetermijn bedraagt vijf jaar. De onderstaande recidivebepaling is uitsluitend van toepassing op de laatste drie categorieën van de benoemde tariefsoorten die – zoals hiervoor aangegeven – worden afgehandeld via de zgn. OM-lijn.
1e maal: verhoging met 50%
2e maal: verhoging met 100%
3e maal en volgende: dagvaarden
Bijkomende straf van (voorwaardelijke) gehele of gedeeltelijke stillegging van een onderneming Er zijn vervoerders waarvan het aannemelijk is dat zij de kans op betrapping van deze economische voorschriften betreffende de onjuiste belading of overbelading als een bedrijfsrisico plegen te aanvaarden. Het bij herhaling plegen van dit soort economische delicten – en vooral wanneer sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de gestelde normen – duidt hierop en geeft aan dat de bedrijfsvoering niet of onvoldoende aangepast is c.q. wordt aan de geldende wet- en regelgeving.
Dit heeft consequenties voor de transportbranche door ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen. Wanneer een vervoerder bij herhaling de in deze richtlijn genoemde overtredingen pleegt, waarbij binnen een periode van een jaar sprake is van meerdere keren recidive voor feiten vallende onder de 4e sanctiecategorie en hoger, kan de officier van justitie overwegen om ter terechtzitting behalve een geldboete, als bijkomende straf de (voorwaardelijke) gehele of gedeeltelijke stillegging van een onderneming te vorderen.
Overgangsrecht
Deze richtlijn voor strafvordering is uitsluitend geldig ten aanzien van strafbare feiten begaan na inwerkingtreding van het besluit wijziging van het Voertuigreglement in verband met de relatie tussen de aslasten en de totale massa van een voertuig. 1
De waarde van een sanctiepunt bedraagt op het moment van de inwerkingtreding van de richtlijn € 22,-, gelijk de waardering van de sanctiepunten in de polarisrichtlijnen. 2
De marge dat vanaf 5% en in andere gevallen vanaf 10% overschrijding proces-verbaal wordt opgemaakt, is ingebouwd omdat veel met natte/natgeworden (regen tijdens het vervoer!) lading wordt gereden. Dit is een bestendiging van reeds bestaand verbaliseringsbeleid.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Tarieven
1. Art. 5.18.17 Voertuigreglement:
1.1. Overschrijding van de toegestane maximum last van enige as of asstel van een motorrijtuig en/of aanhangwagen
1.2. Overschrijding van de toegestane maximum massa van een motorrijtuig en/of aanhangwagen en overschrijding van de som van de aslasten van een motorrijtuig en/of een autonome aanhangwagen
1.3. Overschrijding van de toegestane maximum last onder de koppeling
2. Art. 5.18.18 Voertuigreglement:
2.1. De totale massa van aanhangwagens of de som van de aslasten van autonome aanhangwagens bedraagt meer dan de op het kentekenbewijs van het trekkend motorrijtuig of in het kentekenregister vermelde toegestane maximum te trekken massa
2.2. Overschrijding van de toegestane maximum massa of de som van de aslasten overschrijdt de toegestane maximum massa van een samenstel van voertuigen
2.3. Totale massa of de som van de aslasten van een voertuig of een samenstel van voertuigen bedraagt meer dan 50.000 kg (uitgezonderd rijdende werktuigen)
Overtreding van meerdere feiten
Maatregel van overladen
Recidiveregeling
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht