Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2012.

Richtlijn voor strafvordering belediging

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering belediging
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op belediging. In zijn eenvoudigste verschijningsvorm betreft dit delict het schriftelijk en/of mondeling beledigen in iemands tegenwoordigheid. Indien de belediging een groter publiek bereikt, dient de sanctie zwaarder te zijn; het slachtoffer ervaart een dergelijke situatie als ernstiger. Belediging via de media is door de variëteit in uitingsvormen en de daarmee gepaard gaande verschillen in impact bewust buiten deze richtlijn gehouden. In geval de belediging wordt geuit in directe samenhang met een sportevenement dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eventuele discriminatoire aspecten zijn eveneens indicatie voor een zwaardere sanctie.
- Niet-openbare belediging
- Mondelinge belediging in het openbaar
- Schriftelijke belediging in het openbaar
5.03.01. Basisdelict niet-openbare belediging
Beschrijving
Belediging mondeling of door feitelijkheden iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid of door een hem aangeboden of toegezonden geschrift of afbeelding, als bedoeld in art. 266/ 267 WvSr.Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvorderingBasispunten
5 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parketBasisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren Medeplegen
- Er is geen sprake van medeplegen: +0%
- Er is sprake van medeplegen: +25%
Slachtoffer kwalificeert de strafmaat
- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet: +0 %
- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte: +33 %
- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden: +150 %
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf In samenhang met een evenement
– Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een evenement +75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing. Voetbal gerelateerde normschending
- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0 %
- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50 %
Wettelijke factoren Medeplichtigheid
- Dader: + 0%
- Medeplichtige: -33%
Poging
- Voltooid delict: +0%
- Poging tot plegen: -33%
Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %  
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %  
– Meermalen +100 % (DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaardenDraagkracht
GeenMaatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.art 22b lid 2 WvSr art 22b lid 2 WvSr Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 %  
- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstrafSpeciale regelingen
GeenBijzonderheden
Geen
5.03.02. Basisdelict mondelinge belediging in het openbaar
Beschrijving
Mondelinge belediging in het openbaar, als bedoeld in art. 266/ 267 WvSr, op andere wijze dan via de media.Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvorderingBasispunten
8 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parketBasisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren Medeplegen
- Er is geen sprake van medeplegen: +0%
- Er is sprake van medeplegen: +25%
Slachtoffer kwalificeert de strafmaat
- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet: +0 %
- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte: +33 %
- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden: +150 %
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf In samenhang met een evenement
– Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een evenement +75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing. Voetbal gerelateerde normschending
- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0 %
- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50 %
Wettelijke factoren Medeplichtigheid
- Dader: + 0%
- Medeplichtige: -33%
Poging
- Voltooid delict: +0%
- Poging tot plegen: -33%

Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %  
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %  
– Meermalen +100 % (DV,NH)
Maatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.art 22b lid 2 WvSr art 22b lid 2 WvSr Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 %  
- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstrafDraagkracht
GeenSpeciale regelingen
GeenBijzonderheden
Geen
5.03.03. Basisdelict schriftelijke belediging in het openbaar
Beschrijving
Belediging bij geschrift of afbeelding in het openbaar, als bedoeld in art. 266/ 267 WvSr, op andere wijze dan via de media.Toepasselijk kader
Aanwijzing Kader voor strafvorderingBasispunten
10 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parketBasisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren Medeplegen
- Er is geen sprake van medeplegen: +0%
- Er is sprake van medeplegen: +25%
Slachtoffer kwalificeert de strafmaat
- Het slachtoffer kwalificeert de strafmaat niet: +0 %
- Het slachtoffer was een ambtenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer was een andere beroepsbeoefenaar en het misdrijf werd terzake of gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn beroep gepleegd: +200 %
- Het slachtoffer stond in een afhankelijke situatie tot de verdachte: +33 %
- Het slachtoffer verhinderde of probeerde te verhinderen dat een geweldsdelict gepleegd ging worden: +150 %
Discriminatoire aspecten
– Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %  
– Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit + 100% (DV, TS)

(DV) + dagvaarden
(TS) + in beginsel taakstraf In samenhang met een evenement
– Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %
– Er is sprake van samenhang met een evenement +75%

Indien er sprake is van een voetbal gerelateerd delict tegen een ambtenaar of andere beroepsoefenaar tijdens een evenement, zal de strafverhoging van deze factor niet worden meegeteld; alsdan zijn alleen de verhogingspercentages genoemd bij de factoren ’slachtoffer kwalificeert de strafmaat’ en ‘in samenhang met een evenement’ van toepassing. Voetbal gerelateerde normschending
- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0 %
- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50 %
Wettelijke factoren Medeplichtigheid
- Dader: + 0%
- Medeplichtige: -33%
Poging
- Voltooid delict: +0%
- Poging tot plegen: -33%
Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)
– Geen recidive +0 %  
– 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)
– 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %  
– Meermalen +100 % (DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie
(DV) + dagvaardenDraagkracht
GeenMaatwerk
Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.art 22b lid 2 WvSr art 22b lid 2 WvSr Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr
- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 %  
- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in +0 % (CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstrafSpeciale regelingen
GeenBijzonderheden
Geen
Inhoudsopgave
Beschrijving
Aard van de richtlijn
Basisdelicten
5.03.01. Basisdelict niet-openbare belediging
5.03.02. Basisdelict mondelinge belediging in het openbaar
5.03.03. Basisdelict schriftelijke belediging in het openbaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht