Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing
Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op het zonder aanleiding mishandelen of verwaarlozen van dieren door particulieren ( art 2.1 lid 1 WD, dus niet op het (structureel) niet nakomen van dierenwelzijnsregels door bedrijven. Verder op dierenverwaarlozing, zoals beschreven in art 2.2 lid 8 WD, door (particuliere) houders van dieren (waaronder begrepen hobbyfokkers), die aan hun dier(en) de nodige verzorging onthouden.
Ook het beschadigen, onbruikbaar maken, wegmaken of doden van een dier, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort ( art. 350, lid 2 Sr) valt onder deze richtlijn. Tenslotte is er een uitgangspunt voor niet geregistreerde honden.
Basiscasus/delict
Dierenmishandeling of verwaarlozing, alleen gepleegd door een particulier of (particuliere) houder van dieren of het beschadigen/wegmaken of doden van andermans dier.art. 22b Sr
  first offender   1x recidive meermalen recidive*
Licht letsel: (of wegmaken) TS 20 uur 5j 2j TS 28 uur Idem of GS 14 dgn Eis TS 40 uur of GS 20 dgn ov
Zwaar letsel: TS 40 uur 5j 2j TS 60 uur Idem of GS 1 mnd Eis TS 80 uur of GS 5 wkn ov
Doden andermans dier (art. 350, 2 Sr) TS 60 uur 5j 2j TS 90 uur Idem of GS 6 wkn Eis TS 100 uur of GS 2 mnd ov
Bijzonderheden Bij het bepalen van het uitgangspunt is gedacht aan een typisch Nederlands huisdier als hond of kat. Uitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed. Geadviseerd wordt het instrument van justitiële voorwaarden (bijvoorbeeld enkele jaren geen dieren meer houden) gericht in te zetten. Redenen om te dagvaarden en reclasseringsrapport aan te vragen zijn: – er was (tevens) sprake van langdurig(e) verwaarlozing of lijden – het betreft meerdere dieren of een langere periode – er is sprake van een sadistische inslag – er is grote maatschappelijke verontwaardiging veroorzaakt Strafverzwarend onder andere: De hierboven bij reclasseringsrapport genoemde omstandigheden Medeplegen *let op taakstrafverbod van

Basiscasus/delict
Het niet voldoen aan de bepalingen uit het Besluit Identificatie en Registratie van Dieren , in verband met de registratie van honden
Afkortingen
GB = geldboete
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen .
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Legenda
Afkortingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht