Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld
Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van huiselijk geweld in zaken die aangebracht zijn bij de politierechter, dan wel zaken waarin een voorwaardelijk sepot volstaat. Indien in het kader van huiselijk geweld een kind slachtoffer is van mishandeling of seksueel misbruik dient de richtlijn voor kindermishandeling respectievelijk voor seksueel misbruik minderjarigen te worden gebruikt.
Uitgangspunten strafeis
Bij plegers van huiselijk geweld is vaak sprake van een diepe achterliggende problematiek, zoals bijvoorbeeld een probleem in de agressieregulatie al dan niet in combinatie met verslaving. Uitgangspunt is dat het geweld moet stoppen. Vandaar dat er zo veel mogelijk middels een voorwaardelijke strafdeel voor moet worden gezorgd dat aan de aanwezige achterliggende problematiek wordt gewerkt. Er moet worden geleid naar toezicht door de reclassering, in combinatie met het volgen van een training, erkende gedragsinterventie of een ambulante behandeling. De strafeis is zo veel mogelijk ondersteunend aan andere interventies binnen de systeemgerichte aanpak (zie de Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling). Zo kan ter ondersteuning van de hulpverlening aan het/de slachtoffer(s) het opleggen van een staatverbod of contactverbod als bijzondere voorwaarde worden gevorderd of als afzonderlijke vrijheidsbeperkende maatregel ( artikel 38v Sr) worden opgelegd. Bij beide kan bij het bestaan van herhalingsgevaar de dadelijke uitvoerbaarheid van de opgelegde bijzondere voorwaarden/vrijheidsbeperkende maatregel worden gevraagd. Ook kan bij een voorwaardelijk strafdeel gedacht worden aan de mogelijkheid om een langere proeftijd te vragen ( artikel 14 b lid 2 Sr).
De omstandigheid dat partijen uit elkaar zijn is in principe niet straf verlagend. Feit blijft dat sprake is van agressie die zich ook tegen een nieuwe partner kan keren.
Werkt de verdachte niet mee aan rapportage of wordt toezicht geweigerd, dan dient dit te leiden tot verhoging van het onvoorwaardelijke strafdeel.
Indien het op te leggen toezicht ook het volgen van een training inhoudt die een aanzienlijk aantal uren in beslag zal nemen, dan kan hiermee in het voordeel van verdachte rekening worden gehouden in het te eisen onvoorwaardelijke deel van de straf.
Heeft verdachte gedurende een schorsingstoezicht dan wel in een vrijwillig kader meegewerkt aan toezicht en/of daderhulpverlening dan kan hiermee in het voordeel van verdachte rekening gehouden worden.
Om-afdoening
Niet elke huiselijk geweldzaak hoeft voor de rechter gebracht te worden. In sommige gevallen kan een strafafdoening door het openbaar ministerie voldoende zijn. Een geldboete is een onwenselijke straf in huiselijk geweld zaken. Het drukt veelal op het gezinsbudget. Ook een kale werkstraf biedt geen oplossing voor de veelal aanwezige onderliggende problematiek. Deze beide strafmodaliteiten moeten in beginsel worden vermeden bij de afdoening van huiselijk geweldzaken.
Zaken die voor een voorwaardelijk sepot in aanmerking komen, zijn zaken waarin sprake is van het ontbreken van letsel, dan wel heel licht letsel, het ontbreken van een dreiging, een eerste incident en/of een berouwvolle dader met een hulpvraag. De inkleding van de bijzondere voorwaarden dient te worden afgestemd met de reclassering.
Dagvaarding
Overtreden huisverbod (art. 11 Wet tijdelijk huisverbod) of gedragsaanwijzing (art.184a Sr)
first offender (1x) recidive
GS 2 wkn GS 4 wkn
Legenda
Afkortingen
GS = gevangenisstraf
TS = taakstraf
wkn = weken
mnd = maanden
vw = voorwaardelijk
bijz voorw = bijzondere voorwaarden
TUL = tenuitvoerlegging eerdere voorwaardelijke veroordeling
Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Uitgangspunten strafeis
Om-afdoening
Dagvaarding
Legenda
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht