Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn voor strafvordering joyriding (polarisnummer 5.40)

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering joyriding (polarisnummer 5.40)
Beschrijving
Met deze strafvorderingrichtlijn wordt beoogd te komen tot een uniform strafvorderingsbeleid in het geval van joyriding. Deze richtlijn is verwant met de richtlijn voor strafvordering jeugd. Dit delict wordt zowel door minderjarigen als door jong volwassenen begaan.
Joyriding is een in het wegverkeer voorkomend feit dat kan worden gezien als een ernstige vorm van vandalisme, met weinig respect voor de bezittingen van een ander. Naast deze schending van eigendommen speelt eveneens de potentiële ingevaarbrenging van het verkeer. De opname in de Wegenverkeerswet 1994 brengt mee dat dit laatste prevaleert.
Als uitgangspunt is v.w.b. de first offenders aangesloten bij de richtlijn voor strafvordering jeugd. In de praktijk is de scheidslijn tussen strafrechtelijk minderjarigen en jong volwassenen uiterst dun en wordt bij dit delict regelmatig ‘samengewerkt’door jong volwassenen met strafrechtelijk minderjarigen. Dientengevolge rechtvaardigt dit geen onderscheid in strafmaat.Aard van de richtlijn
Verkeer
joyridingWettekst
11 WVW1994 jo. 176, lid 2 WVW 1994
Basisdelict joyriding 5.40.01
Beschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 11 van de Wegenverkeerswet 1994: het opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg gebruiken (joyriding).
Hoewel onder gebruiken het als bestuurder gebruiken moet worden verstaan, aldus de Hoge Raad, is het niet uitgesloten dat een passagier zo nauw bij het besturen is betrokken, dat ook hij zich schuldig maakt aan joyriding. Omdat dit delict vaak in groepsverband wordt gepleegd is de factor medeplegen in het delict begrepen en niet in een beoordelingsfactor. Het aantal basispunten is voor plegen en medeplegen derhalve hetzelfde.Toepasselijk kader
Aanwijzing kader voor strafvorderingBasispunten
24 puntenStrafbeschikking
Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parketBasisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren
GeenWettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
Geen recidive +0 %
1 maal +50 %
Meermalen +100 % (DV)
(DV) + dagvaardenDraagkracht
GeenMaatwerk
Geen
Sanctieregeling Wegenverkeerswet 1994 joyriding Bijzonderheden
Geen
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basisdelict joyriding 5.40.01
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht