Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal
Inleiding/Achtergrond
Koper wordt door zijn goed geleidende eigenschappen veel toegepast in onder meer spoorwegwerken, elektriciteitswerken e.d. Koper is een (half)edelmetaal waarvan de waarde de afgelopen jaren sterk is gestegen. Dat is de belangrijkste reden voor het ontstaan van het fenomeen koperdiefstal.
Beschrijving
In juni 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een convenant gesloten met het Openbaar Ministerie, de Politie, ProRail en Metaal Recycling Federatie. Dit convenant richt zich op de bestrijding van koperdiefstal
waarbij (levens)gevaar is of kon ontstaan voor de gezondheid van de dader(s) en/of derden, bijvoorbeeld als er spanning staat op leidingen;
waarbij sprake is van maatschappelijke gevolgen, bijv. omdat de treinenloop ernstig wordt vertraagd of omdat de stroomvoorziening uitvalt;
waarbij sprake is van grote economische (financiële) schade.
Deze richtlijn is bedoeld om in de strafmaat de gevaarzetting, en/of de maatschappelijke en/of economische (financiële) gevolgen van deze vormen van koperdiefstal te verdisconteren. Indien er geen sprake is van gevaarzetting of maatschappelijke schade (bijvoorbeeld diefstal van koper van een bouwterrein) is deze richtlijn niet van toepassing. Evenmin wanneer er voldoende bewijs is voor overtreding van één van de feiten genoemd in de artikelen 161, 161bis, 161ter, 161sexies, 161septies, 164, 165, 170 en 171 Sr.
Basiscasus/delict
Diefstal van koper / metalen, toegepast in spoorwegwerken, elektriciteitswerken of vergelijkbare werken door middel van braak/verbreking, alleen gepleegd.
Afkortingen
GB = geldboete
TS = taakstraf
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
Gevaarzetting
Door de diefstal ontstaat een gevaarlijke situatie en/of deze zorgt voor het voortduren van een gevaarlijke situatie.
Maatschappelijke schade
Schade aan de dagelijkse gang van zaken in de maatschappij, waar de gemeenschap en in principe niet het individu voor op draait.
Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.
Inhoudsopgave
Inleiding/Achtergrond
Beschrijving
Basiscasus/delict
Legenda
Afkortingen
Gevaarzetting
Maatschappelijke schade
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht