Richtlijn voor strafvordering poging doodslag
Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van geweld die te kwalificeren zijn als poging doodslag.
Voor kindermishandeling e.d. is een afzonderlijke richtlijn.
Basiscasus/delict
Poging tot doodslag, alleen gepleegd.art 22b lid 1 sub a Sr
  Letsel First offender
Schoppen tegen het hoofd of Verdrinken/verwurgen of Slachtoffer ergens in / voor /af duwen of Met een auto opzettelijk inrijden op een persoon* Geen/ licht / zwaarder letsel GS 12 tot 28 maanden
Zwaar lichamelijk letsel** GS 40 tot 52 maanden
Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid** GS 5 tot 7 jaren
Steken met een mes of vergelijkbaar voorwerp of Gebruik slagwapen/zwaar voorwerp Geen/ licht / zwaarder letsel GS 24 tot 42 maanden
Zwaar lichamelijk letsel GS 4 tot 6 jaren
Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid GS 6 tot 8 jaren
Schieten met een vuurwapen in de richting van een persoon (n.b. het wapenbezit apart ten laste leggen!) Geen/ licht / zwaarder letsel GS 36 tot 48 maanden
Zwaar lichamelijk letsel GS 6 tot 8 jaren
Blijvende ernstige lichamelijke gevolgen/ invaliditeit/hulpbehoevendheid GS 8 tot 10 jaren
Bijzonderheden Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, noch een kale taakstraf ( ) Strafverzwarend is onder andere: Meerdere slachtoffers Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen*** Evenement of voetbalgerelateerd*** Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld*** Discriminatoire aspecten*** Agressie in het verkeer (niet zijnde inrijden met auto op persoon) Confrontatie opgezocht door verdachte Medeplegen Voorwerp van te voren meegenomen door verdachte (geen voorbedachte raad) (Ernstige) recidive

* + 18 mnd OBM (bij geen/licht/zwaarder letsel) / OBM 3 jaar (bij zwaar lichamelijk letsel) / OBM 5 jaar (bij blijvend letsel). Bij soortgelijke recidive kan tot maximaal 10 jaar OBM worden gevorderd.
**= de categorieën ‘zwaar lichamelijk letsel’ en ‘blijvende vorm van ernstige invaliditeit of hulpbehoevendheid’ kunnen elkaar overlappen. Met de oplopende strafzwaarte is vooral tot uitdrukking gebracht dat blijvende invaliditeit / hulpbehoevendheid zwaarder wegen dan zwaar lichamelijk letsel dat (al dan niet door adequaat medisch ingrijpen) geen blijvende gevolgen met zich heeft gebracht.
*** De verhogingspercentages genoemd in de aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen kunnen hier niet onverkort op worden toegepast. Maatwerk is hier geboden.Legenda Afkortingen
GS = gevangenisstraf
OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid
Agressie in het verkeer
Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.
Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen .
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Agressie in het verkeer
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht