Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2015.

Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling
Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op poging zware mishandeling. Onder mishandeling valt ook opzettelijke benadeling van de gezondheid. Indien tenlastegelegd als poging zware mishandeling is deze richtlijn tevens toepasbaar op het met een voertuig opzettelijk inrijden op een slachtoffer. Voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn afzonderlijke richtlijnen.
Basiscasus/delict
Poging zware mishandeling, alleen gepleegd, burgerslachtoffer.art. 22b Sr art. 303 Wetboek van Strafrecht art. 22b Sr
  First offender   1x recidive* meermalen recidive*
Geen wapen geen letsel Eis TS 80 uur 5j 2j Eis TS 120 uur Idem of GS 2 mnd GS 11 wkn ov
licht letsel GS 8 wkn 5j 2j GS 12 wkn GS 12 wkn GS 16 wkn ov
zwaarder letsel GS 10 wkn 5j 2j GS 15 wkn GS 15 wkn GS 4 mnd ov
Slag/stootwapen geen letsel Eis TS 120 uur 5j 2j Eis TS 180 uur Idem of GS 3 mnd GS 4 mnd ov
licht letsel GS 10 wkn 5j 2j GS 15 wkn GS 15 wkn GS 5 mnd ov
zwaarder letsel GS 3 mnd 5j 2j GS 4 mnd GS 4 mnd GS 6 mnd ov
Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp geen letsel GS 12 wkn 5j 2j GS 16 wkn GS 16 wkn GS 5 mnd ov
licht letsel GS 14 wkn 5j 2j GS 4 mnd GS 4 mnd GS 6 mnd ov
zwaarder letsel Maatwerk (GS vanaf 4 mnd) 5j 2j Maatwerk (GS vanaf 6 mnd) Maatwerk (GS vanaf 8 mnd)
Inrijden op persoon geen letsel GS 3 mnd 5j 2j GS 4 mnd GS 4 mnd GS 6 mnd ov
licht letsel GS 16 wkn 5j 2j GS 5 mnd GS 5 mnd GS 7 mnd ov
zwaarder letsel Maatwerk (GS vanaf 4 mnd) 5j 2j Maatwerk (GS vanaf 6 mnd) Maatwerk (GS vanaf 8 mnd)
Bijzonderheden Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden. *Contra-indicatie kale taakstraf is aanwezig indien dit feit een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad of bij recidive ( ). Strafverzwarend onder andere: Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld of de richtlijn kindermishandeling! Jegens ambtenaren en andere gezagsfunctionarissen(+200%) Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%) Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%) Voorbedachten rade (maatwerk) Agressie in het verkeer Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%) *let op taakstrafverbod ( ) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

Legenda
Afkortingen
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
Agressie in het verkeer
Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.
Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Agressie in het verkeer
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht