Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op schennis van de eerbaarheid.
Basiscasus/delict
Schennis, alleen gepleegd.
Afkortingen
GB = Geldboete
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
Slachtoffer jonger dan 16 jaar
Indien het een slachtoffer jonger dan 16 jaar betreft wordt dit gegeven als strafverzwarend beoordeeld; net als in de zedenwetgeving is het ook in geval van schennis van de eerbaarheid juist voor deze categorie belangrijk gevrijwaard te blijven van ongewenste seksueel beladen ervaringen.
Agressief en/of hinderend gedrag
Bij het delict schennis van de eerbaarheid wordt agressief en/of hinderend gedrag door de verdachte, gericht tegen het slachtoffer, als strafverzwarend beoordeeld; de mogelijkheden voor het slachtoffer zich te onttrekken aan of te verwijderen van de schennispleger(s) worden daardoor beperkt. Door dit gedrag gaat een grotere dreiging van het feit uit.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Legenda
Afkortingen
Slachtoffer jonger dan 16 jaar
Agressief en/of hinderend gedrag
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht