Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2015.

Richtlijn voor strafvordering straatroof

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering straatroof
Beschrijving
Deze richtlijn ziet op diefstal met geweld of afpersing gepleegd op de openbare weg,
Basiscasus/delict
Beroving burgerslachtoffer (van geld, telefoon, scooter e.d.) door een first offender, alleen gepleegd zonder gebruik of vertoon van wapen. Hierin is verdisconteerd een basis van licht geweld (duwen, losrukken of wegrukken, versperren van de weg) en/of mondelinge bedreiging.
Bijzonderheden
Strafverzwarend onder andere: Strafverminderend onder andere:
Medeplegen Poging (- een derde)
Georganiseerd verband Medeplichtigheid (- een derde)
Omvang schade en/of buit  
Gebruik steek/schietwapen  
Kwetsbaar slachtoffer  
Zwaar(der) lichamelijk letsel / ernstige mishandeling  
Hulpeloos achterlaten slachtoffer  
Recidive*  
Recidive
Bij recidive wordt de straf met 50% verhoogd. Bij meermalen recidive met 75% en bij veelplegers, zeer actieve veelplegers en stelselmatige daders met 100%, tenzij de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) wordt gevorderd.
Minderjarigen.
Voor minderjarigen is de passage over minderjarigen in de richtlijn overvallen op woningen en bedrijven van overeenkomstige toepassing.
Overgangsrecht
Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Bijzonderheden
Recidive
Minderjarigen.
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht