Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2007.

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
Beschrijving
In deze richtlijn voor strafvordering zijn het strafvorderings- en transactiebeleid bij overtreding van de Leerplichtwet 1996 vastgelegd.• Leerplicht Absoluut verzuim.
Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1996 . ( art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.Relatief verzuim.
Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. ( art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996). Normadressaat: ouder/verzorger. Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld. ( art. 2, lid 3 Leerplichtwet 1996) Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.• Partiële leerplicht Absoluut verzuim.
Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een instelling overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1996. ( art. 4a jo art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.Relatief verzuim.
Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. ( art. 4a, Leerplichtwet 1996). Normadressaat: ouder/verzorger Een jongere die als leerling van een instelling is ingeschreven bezoekt na inschrijving school niet geregeld gedurende twee, dan wel één dag(en) per week. ( art. 4c, lid 1 Leerplichtwet 1996) Normadressaat: jongere.
1. Uitgangspunt
Uitgangspunt is dat één ouder/verzorger wordt vervolgd, te weten degene die is gehoord dan wel de ouder/feitelijk verzorger die in het bevolkingsregister als gezinshoofd wordt aangemerkt. Bij co-ouderschap dient per verzuim beoordeeld te worden of één of beide ouders worden vervolgd
2. Transactiebedragen/Eis ter zitting
Afwijken van de richtlijn is mogelijk, maar zal dan gemotiveerd moeten worden.
art. 2, lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger) van Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim">
3. Absoluut verzuim ( art. 2, lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger)
Eerstpleger: Dagvaarden Eis ter zitting minimaal € 250
Recidive (binnen vijf jaar)
1 maal: Dagvaarden Eis ter zitting + 50% , één week hechtenis voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar
meermalen: Dagvaarden Eis ter zitting + 100% , één week hechtenis onvoorwaardelijk + tenuitvoerlegging van een evt eerder opgelegde voorwaardelijke hechtenis
art. 2 lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) van Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim">
4. Relatief verzuim ( art. 2 lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969)
4.1. Luxe verzuim (ouder/verzorger)
Eerstpleger: Transactie € 50 per kind per dag maximum eerste week € 375 (per gezin) maximum bij twee weken € 500 (per gezin) Dagvaarden – indien transactie niet is betaald, Eis ter zitting 20% boven het transactiebedrag – indien langer is verzuimd dan twee weken.
Recidive (binnen vijf jaar)
1 maal: Dagvaarden Eis ter zitting + 50% per kind per dag maximum eerste week € 500 (per gezin) maximum bij twee weken € 750 (per gezin) in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar
meermalen: Dagvaarden Eis ter zitting + 100% per kind per dag maximum eerste week € 1000 (per gezin) maximum bij twee weken € 1500 (per gezin) in ernstige gevallen onvoorwaardelijke hechtenis
4.2. Signaalverzuim
A. Beginnend verzuim
Beginnend verzuim t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: Halt-afdoening
B. Signaalverzuim
1e proces-verbaal: t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden Eis ter zitting minimaal € 125 Uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de kantonrechter te verzoeken de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden Indien ouders opvoedenden kwaliteiten tekort komen kan een leerstraf zoals ‘Ouders Present’ worden opgelegd
Recidive (binnen vijf jaar)
1 maal: t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden Eis ter zitting minimaal + 50% en voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: taakstraf OvJ, begeleiding door de jeugdreclassering, indien niet mogelijk, geldboete (transactie)
meermalen: t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden Eis ter zitting minimaal + 100% en onvoorwaardelijke hechtenis t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: Dagvaarden. Eis ter zitting taakstraf + bijzondere voorwaarde (jeugdreclassering), taakstraf speciaal gericht op schoolverzuim, indien niet mogelijk, geldboete
art. 13a, lid 2, artikel 14, lid 3, eerste volzin, art. 18, art. 21 en art. 27, lid 3 Leerplichtwet 1969) van Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim">
5. Schoolhoofden ( art. 13a, lid 2, artikel 14, lid 3, eerste volzin, art. 18, art. 21 en art. 27, lid 3 Leerplichtwet 1969)
Eerstpleger: Dagvaarden Eis ter zitting € 1000 afhankelijk van persoonlijke omstandigheden deels voorwaardelijk
Recidive (binnen vijf jaar)
1 maal: Dagvaarden Eis ter zitting + 50% evt. TUL
meermalen: Dagvaarden Eis ter zitting + 100%
Overgangsrecht
Deze richtlijn geldt met onmiddellijke ingang vanaf het moment van inwerkingtreding.
Inhoudsopgave
Beschrijving
1. Uitgangspunt
2. Transactiebedragen/Eis ter zitting
3. Absoluut verzuim ( art. 2, lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger)
4. Relatief verzuim ( art. 2 lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969)
4.1. Luxe verzuim (ouder/verzorger)
4.2. Signaalverzuim
5. Schoolhoofden ( art. 13a, lid 2, artikel 14, lid 3, eerste volzin, art. 18, art. 21 en art. 27, lid 3 Leerplichtwet 1969)
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht