Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2008.

Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen
Beschrijving
In de Aanwijzing Verkeersongevallen wordt vermeld dat het openbaar ministerie in principe overgaat tot vervolging als proces-verbaal is opgemaakt met inachtneming van die aanwijzing. Deze richtlijn voor strafvordering heeft betrekking op het transactie- en requireerbeleid in geval van verkeersongevallen.
Omdat de omvang van de schade en het eventuele letsel in het algemeen niet worden bepaald door de mate van strafwaardig gedrag is het uitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid dat onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten verkeersongevallen:
art. 6 WVW 1994 geïndiceerd is. van Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen">
1. Verkeersongevallen waarbij sprake is van een zodanige mate van schuld en gevolg dat een vervolging terzake art. 6 WVW 1994 geïndiceerd is.
Deze verkeersongevallen zijn zodanig bepaald door de persoon van de verdachte, (de mate van grove) schuld en het gevolg, dat algemene aanwijzingen voor strafvordering moeilijk zijn te geven. Overigens zullen in de toekomst dergelijke algemene aanwijzingen ook ten aanzien van art. 6 WVW 1994 worden gerealiseerd.
RVV 1990 , dan wel een overtreding van de WVW 1994 (niet zijnde artikel 6 WVW 1994) is geschonden en waarbij een proces-verbaalwaardig gedrag door de verdachte is tentoongespreid. van Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen">
2. Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 , dan wel een overtreding van de WVW 1994 (niet zijnde artikel 6 WVW 1994) is geschonden en waarbij een proces-verbaalwaardig gedrag door de verdachte is tentoongespreid.
Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting niet te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakte gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.
De strafrechtelijke reactie heeft in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter. Derhalve is ook gekozen voor een enkel tarief.
Het tarief sluit aan bij de tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.
Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 , dan wel een overtreding van de WVW 1994 is geschonden (niet zijnde artikel 6 WVW 1994) geschonden en waarbij een proces-verbaalwaardig gedrag door de verdachte is tentoongespreid.
Overgangsrecht
Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.
Inhoudsopgave
Beschrijving
1. Verkeersongevallen waarbij sprake is van een zodanige mate van schuld en gevolg dat een vervolging terzake art. 6 WVW 1994 geïndiceerd is.
2. Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 , dan wel een overtreding van de WVW 1994 (niet zijnde artikel 6 WVW 1994) is geschonden en waarbij een proces-verbaalwaardig gedrag door de verdachte is tentoongespreid.
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht