Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval
Beschrijving
Deze richtlijn bevat het strafvorderingsbeleid van het OM inzake verkeersongevallen en verlaten plaats ongeval.
Basiscasus/delict
Verkeersongevallen RVV1990 / Regeling voertuigen / 5 WVW1994.
Van recidive is in geval van tabel 1( RVV / 5 WVW 1994) sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening 1 van de vorige overtreding.
Uitgangspunt bij de in tabel 1 opgenomen sancties en bijkomende straffen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.
Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is voor de verkeersongevallen zonder ernstige gevolgen gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden
Basiscasus/delict
Veroorzaken ernstig verkeersongeval/ 6 WVW1994
Tabel 2 Veroorzaken ernstig verkeersongeval 6 WVW1994
Gevolgen slachtoffer Alcoholgebruik/strafver- zwarende omstandigheid 2 Zeer hoge mate van schuld 3 Ernstige schuld Aanmerkelijke schuld
Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte Geen alcoholgebruik GS 2 mnd ov OBM 1 jr ov TS 90 uur OBM 6 mnd ov GB € 1.000 OBM 3 mnd ov
Alcohol <570 µG/l/1,3‰ GS 6 mnd ov OBM 2 jr ov TS 160 uur OBM 18 mnd ov TS 90 uur OBM 9 mnd ov
Alcohol >570 µG/l/1,3‰ GS 7 mnd ov OBM 3 jr ov GS 3 mnd ov OBM 2 jr ov TS 120 uur OBM 18 mnd ov
Zwaar lichamelijk letsel Geen alcoholgebruik GS 4 mnd ov OBM 2 jr ov TS 160 uur OBM 1 jr ov TS 90 uur OBM 6 mnd ov
Alcohol <570 µG/l/1,3‰ GS 8 mnd ov OBM 3 jr ov GS 6 mnd ov OBM 2 jr ov TS 160 uur OBM 18 mnd ov
Alcohol >570 µG/l/1,3‰ GS 24 mnd ov OBM 4 jr ov GS 7 mnd ov OBM 3 jr ov GS 3 mnd ov OBM 2 jr ov
Dood Geen alcoholgebruik GS 8 mnd ov OBM 3 jr ov GS 6 mnd ov OBM 2 jr ov TS 240 uur OBM 1 jr ov
Alcohol <570 µG/l/1,3‰ GS 3 jr ov OBM 4 jr ov GS 12 mnd ov OBM 3 jr ov GS 6 mnd ov OBM 2 jr ov
Alcohol >570 µG/l/1,3‰ GS 4 jr ov OBM 5 jr ov GS 24 mnd ov OBM 4 jr ov GS 7 mnd ov OBM 3 jr ov

2 De eisen bij strafverzwarende omstandigheden zijn in dit overzicht vergelijkbaar met een alcoholgehalte van > 570 µG/l/1,3‰. In de situatie waarbij sprake is van dit alcoholgehalte alsmede een andere strafverzwarende omstandigheid, dient de eis te worden verzwaard.
3 Let op!: zeer hoge mate van schuld is geen synoniem voor roekeloosheid. Van roekeloosheid is namelijk sprake in zeer uitzonderlijke gevallen. Zie: HR 3 december 2013, ECLI:1554, NJ 2014, 30. Bij roekeloosheid is daarom maatwerk nodig.
Basiscasus/delict
Verlaten plaats ongeval/ 7 WVW1994
Gebruikte afkortingen:
GB = geldboete
TS = taakstraf
GS = gevangenisstraf
OBM = ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen
ov = onvoorwaardelijk
jr = jaar
mnd = maanden 1
Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis óf een betaalde transactie.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Basiscasus/delict
Basiscasus/delict
Gebruikte afkortingen:
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht