Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2009.

Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed
Beschrijving
Op 1 juli 1999 is een wijziging van de Wet luchtvaart in werking getreden met als doel het bedienen van een luchtvaartuig en/of het geven van luchtverkeersdienstverlening onder invloed van alcohol of andere middelen of een combinatie van middelen tegen te gaan. De nieuwe regeling toont gelijkenis met de regelingen in de Wegenverkeerswet 1994 en de Scheepvaartverkeerswet , maar gezien het eigen karakter van de Wet Luchtvaart moet de nodige voorzichtigheid worden betracht om te voorkomen dat parallellen worden getrokken die er niet zijn.
Deze richtlijn ziet op het bedienen van een luchtvaartuig of het geven van verkeersleiding onder invloed van:
a. een stof, zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid Wet luchtvaart of
b. alcohol, zoals bedoeld in artikel 2.12, tweede en derde lid Wet luchtvaart.Ad a)
Hoewel art. 2.12, eerste lid, niet noodzakelijkerwijs alcohol betreft, kan deze richtlijn derhalve betrekking hebben op cockpitpersoneel of luchtverkeersdienstverleners onder invloed van alcohol, waarbij (om enige reden) op incorrecte wijze of in het geheel geen alcoholgehalte van adem, bloed of urine is vastgesteld. Het kan ook gaan om andere middelen dan alcohol of een combinatie van middelen.
Tevens dient in aanmerking genomen te worden of het verrichten van werkzaamheden ten aanzien van het luchtvaartuig ernstig gevaar op kon leveren of geleverd heeft. Indien verdachte in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde of een daarmee gelijk te stellen toestand, dient dit als verzwarend te worden beoordeeld.Ad b)
Bij art. 2.12, derde lid, is het ademalcoholgehalte (AAG) of bloedalcoholgehalte (BAG) bekend.
De basisdelicten zijn geformuleerd, uitgaande van het soort luchtvaartuig waarmee het delict werd begaan.
Naast het vliegen onder invloed ziet de richtlijn tevens op de diverse vormen van weigering met betrekking tot onderzoek naar het AAG en BAG, zoals bedoeld in artt. 11.4 en 11.6 Wet luchtvaart. Ook ziet deze richtlijn op het (doen) bedienen van een luchtvaartuig tijdens duur vliegverbod en/of het geven van luchtverkeersleiding tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding.
Aard van de richtlijn
Bijzondere wet
Bedienen van een luchtvaartuig ? 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet Luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet Luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet Luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand
Bedienen van een luchtvaartuig ? 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een verkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg of meer
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-verkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg of meer
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meer
Bedienen van een luchtvaartuig ? 6000 kg door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assisten-luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leiding
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel tijdens duur vliegverbod
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig ? 6000 kg)
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig < 6000 kg) (bedrijfsmatig)
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig < 6000 kg ) (privé)Wettekst
Wet luchtvaart , artt. 2.12, 5.3. 5.17a, 11.4 t/m 11.7 en 11.10
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig ? 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestandBeschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de basis van de sanctie. Dit basisdelict betreft een luchtvaartuig ? 6000 kg.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
190Delictspecifieke factoren
Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart
Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%
Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%
Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht Speciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestandBeschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de basis van de sanctie. Dit basisdelict betreft een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig).Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
128Delictspecifieke factoren
Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet Luchtvaart
Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen en zaken in gevaar worden gebracht +10%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%
Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%
Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel onder invloed van een stof, zoals bedoeld in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestandBeschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart: het onder invloed van een stof bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, al dan niet in kennelijke staat van dronkenschap of daarmee gelijk te stellen toestand. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, is daarbij maatgevend voor de basis van de sanctie. Dit basisdelict betreft een luchtvaartuig < 6000 kg (privé)Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
49Delictspecifieke factoren
Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet Luchtvaart
Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%
Door de wijze van vliegen konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%
Door de wijze van vliegen zijn personen of zaken in gevaar gebracht +25%
Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%
Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig ? 6000 kg door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdientverlening door een luchtverkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meerBeschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid juncto art. 5.17a, tweede lid, Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdientverlening door een luchtverkeersleider, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig ? 6000 kg. Dit delict start met een vast aantal strafpunten tot een grens van 95 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
24Basisfactoren
Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) luchtvaartuig ? 6000 kg:
Schijf 1: het gedeelte tussen 95 en 390 µg/l 0,537 pt/µg/l
Schijf 2: het gedeelte boven 390 µg/l 0,136 pt/µg/l
Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten, bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken.
Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) luchtvaartuig ? 6000 kg:
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,22 en 0,9 promille 233,6 pt/promille
Schijf 2: het gedeelte boven 0,9 promille 59,12 pt/promilleDelictspecifieke factoren
Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart
Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeersleider met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meerBeschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid juncto art. 5.17a, tweede lid Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een assistent-luchtverkeeersleider, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig). Dit delict start met een vast aantal strafpunten tot een grens van 95 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
15Basisfactoren
Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig):
Schijf 1: het gedeelte tussen 95 en 390 µg/l 0,347 pt/µg/l
Schijf 2: het gedeelte boven 390 µg/l 0,085 pt/µg/l
Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten, bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoorde-lingsfactor in de beoordeling te worden betrokken. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (privé):
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,22 en 0,9 promille 150,9 pt/promille
Schijf 2: het gedeelte boven 0,9 promille 36,95 pt/promilleDelictspecifieke factoren
Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart
Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden personen of zaken in gevaar worden gebracht +10%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn personen en zaken in gevaar gebracht +25%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht Speciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel met een AAG (-equivalent) van 95 µg/l of meerBeschrijving
Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 2.12, derde lid Wet luchtvaart: het onder invloed bedienen van een luchtvaartuig door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, waarbij de mate van overtreding op grond van een gemeten AAG of BAG vaststaat. Het luchtvaartuig waarmee het delict wordt begaan, bepaalt mede de gevaarzetting. In dit basisdelict betreft dat een luchtvaartuig < 6000 kg (privé). Dit delict start met een vast aantal strafpunten tot een grens van 95 µg/l. Vanaf daar wordt het aantal strafpunten op evenredige wijze afgeleid van het AAG of BAG.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
6Basisfactoren
Adem-alcoholgehalte (of AAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (privé):
Schijf 1: het gedeelte tussen 95 en 390 µg/l 0,133 pt/µg/l
Schijf 2: het gedeelte boven 390 µg/l 0,034 pt/µg/l
Indien het adem-alcoholgehalte niet is gemeten, bestaat de mogelijkheid dat het bloed-alcoholgehalte bekend is. In dat geval dient de volgende beoordelingsfactor in de beoordeling te worden betrokken. Bloed-alcoholgehalte (of BAG-equivalent) luchtvaartuig < 6000 kg (privé):
Schijf 1: het gedeelte tussen 0,22 en 0,9 promille 57,94 pt/promille
Schijf 2: het gedeelte boven 0,9 promille 14,78 pt/promilleDelictspecifieke factoren
Strafverzwarende omstandigheden i.v.m. art. 2.12 Wet luchtvaart
Er is geen sprake van strafverzwarende omstandigheden + 0%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding konden per-sonen of zaken in gevaar worden gebracht +10%
Door de wijze van vliegen of geven van luchtverkeersleiding zijn perso-nen en zaken in gevaar gebracht +25%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig ? 6000 kg door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leidingBeschrijving
Dit basisdelict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdienstverlening door een luchtverkeersleider tijdens een verbod van het geven van zodanige leiding, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig ? 6000 kg.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
75Basisfactoren
GeenWettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
Regeling negeren beslissingBijzonderheden
Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig) door cockpitpersoneel tijdens duur vliegverbod of het geven van luchtverkeersdientverlening door een assisten-verkeerleider tijdens duur verbod van het geven van zodanige leidingBeschrijving
Dit basisdelict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het geven van luchtverkeersdientverlening door een assisten-luchtverkeersleider tijdens een verbod van het geven van zodanige leiding, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig).Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
51Basisfactoren
GeenWettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
Regeling negeren beslissingBijzonderheden
Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.
Basisdelict
Bedienen van een luchtvaartuig < 6000 kg (privé) door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel tijdens duur vliegverbodBeschrijving
Dit basisdelict ziet op het bedienen van een luchtvaartuig tijdens een vliegverbod door cockpitpersoneel of het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van passagiers en/of lading door ander boordpersoneel, zoals bedoeld in artikel 11.5, eerste en tweede lid Wet luchtvaart, met een luchtvaartuig <6000 kg (privé).Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
20Basisfactoren
GeenWettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
Geen
Speciale regelingen
Regeling negeren beslissingBijzonderheden
Doet zich naast dit feit één of meer van de in de artikelen 2.12 en 11.6 Wet luchtvaart genoemde strafbare feiten voor, dan moet voor al deze feiten afzonderlijk proces-verbaal worden opgemaakt.
Basisdelict
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig ? 6000 kg) Beschrijving
Dit basisdelict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier een luchtvaartuig ? 6000 kg.Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
200Basisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren
Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand
Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%
Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek (luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig))Beschrijving
Dit basisdelict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier een luchtvaartuig < 6000 kg (bedrijfsmatig).Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
135Basisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren
Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand
Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%
Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Basisdelict
Weigeren ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek < 6000 kg (privé)Beschrijving
Dit basisdelict ziet op het weigeren van ademanalyse, bloedproef of urineproef dan wel achteraf weigeren bloedonderzoek. De weigering geschiedt over het algemeen om een relatief hoog alcoholgehalte, dan wel, gehalte van een andere in art. 2.12, eerste lid Wet luchtvaart bedoelde stof dan alcoholhoudende drank, te verdoezelen. Het betreft hier een luchtvaartuig < 6000 kg (privé)Toepasselijk kader
Commuun en verkeerBasispunten
52Basisfactoren
GeenDelictspecifieke factoren
Is er sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daaraan gelijk te stellen toestand
Er is geen sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand + 0%
Er is sprake van kennelijke staat van dronkenschap of een daarmee gelijk te stellen toestand +33%Wettelijke factoren
GeenRecidiveregeling
Mate van recidive (5 jaar)
• Geen recidive +0 %
– 1 maal +50 %
– Meermalen +100 % + dagvaarden
Draagkracht
GeenSpeciale regelingen
OBV regeling
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basisdelicten
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Basisdelict
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht