Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2010.

Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering voetbalvandalisme en -geweld
Beschrijving
De door voetbalvandalen gepleegde delicten zijn onder te verdelen in commune misdrijven, commune overtredingen, vuurwerk- en Wet wapens- en munitiedelicten.
De onderhavige richtlijn voor strafvordering ziet op vuurwerkdelicten en commune overtredingen en is uitsluitend van toepassing in geval van voetbalvandalisme en -geweld. De richtlijn is niet opgenomen in het Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS).
Voor de te vorderen straffen bij commune misdrijven en in de Wet wapens en munitie opgenomen delicten dienen de Polaris-richtlijnen te worden gevolgd en kan het BOS worden geraadpleegd. Bij de navolgende Polaris-richtlijnen speelt de strafmaatverhogende factor ’in samenhang met een sportevenement’ een rol:
Richtlijn ambtsdwang
Richtlijn bedreiging
Richtlijn belediging
Richtlijn beletten, belemmeren of verijdelen van een ambtshandeling
Richtlijn discriminatie
Richtlijn huisvredebreuk/lokaalvredebreuk
Richtlijn mishandeling
Richtlijn niet voldoen aan een ambtelijk bevel
Richtlijn openlijke geweldpleging
Richtlijn vernieling
Richtlijn verzet bij aanhouding
Richtlijn Wet wapens en munitie
In alle strafzaken waarin sprake is van ernstig voetbalgeweld of van een recidiverende voetbalvandaal, is het uitgangspunt dat als het OM als strafeis een gevangenisstraf of taakstraf overweegt deze deels voorwaardelijk wordt gevorderd met een strafrechtelijk stadionverbod als bijzonder voorwaarde. Onder ernstig voetbalgeweld dient te worden verstaan strafbare feiten die een gevaar betekenen voor de veiligheid en/of gezondheid van (een) perso(o)n(en) en/of goederen.
Onder recidiverende voetbalvandalen worden ook degenen verstaan die meermalen een civielrechtelijk stadionverbod (huisvredebreuk) hebben overtreden.
In geval van een strafrechtelijk stadionverbod is het uitgangspunt dit zoveel mogelijk te combineren met een meldingsplicht. In geval van recidiverende voetbalvandalen neemt de noodzaak van een meldingsplicht toe.
Om dat te bewerkstelligen dienen OM en politie in elk arrondissement afspraken te maken om zo veel mogelijk inhoud te geven aan de meldingsplicht.
Medeplegen
Het feit is gepleegd door twee of meer personen; in verband met extra dreiging voor ordediensten, escalatie, openbare orde. Het puntenaantal wordt met 25% verhoogd.
In samenhang met een sportevenement
De relatie van het delict met voetbal geeft in alle gevallen een verhoging van de strafvordering in verband met de maatschappelijke onrust en schade die voetbalvandalisme en -geweld geeft. Het puntenaantal wordt met 25% verhoogd.
Medeplichtigheid
In geval van medeplichtigheid wordt het puntenaantal met 33% verlaagd.
Recidiveregeling
Eenmaal recidive van een soortgelijk delict in de voorgaande vijf jaar: het puntenaantal wordt met 10% verhoogd.
Meermalen recidive van soortgelijke delicten in de voorgaande vijf jaar: het puntenaantal wordt met 20% verhoogd. De recidivetermijn van vijf jaar is gerekend vanaf de datum van de/het voorgaande beroordeling/transactie/beleidssepot tot de pleegdatum van het nieuwe delict.
Overgangsrecht
Deze richtlijn is van toepassing op alle strafbare feiten gepleegd na inwerkingtreding.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Delictspecifieke factoren
Medeplegen
In samenhang met een sportevenement
Wettelijke factoren
Medeplichtigheid
Recidiveregeling
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht