Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie
Beschrijving
Deze richtlijn heeft betrekking op de meest voorkomende misdrijven (en enkele overtredingen) met betrekking tot wapens en munitie. De richtlijn is niet van toepassing op grootschalige in- en uitvoer en handel, dat vergt maatwerk.
Basiscasus/delict
Een categorie I wapen voorhanden hebben, dragen of overdragen, alleen gepleegd.
Basiscasus/delict
Een categorie II en III (vuur)wapen voorhanden hebben of overdragen, alleen gepleegd.
Basiscasus/delict
Een categorie IV wapen dragen of overdragen aan een minderjarige, alleen gepleegd.
Basiscasus/delict
Munitie voorhanden hebben of overdragen, alleen gepleegd.
Basiscasus/delict
Voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken, alleen gepleegd.
Afkortingen
GB = Geldboete
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
RWM = Regeling Wapens en Munitie
Bedenkelijke omstandigheden
Wapens.
De strafmaten in deze richtlijn zijn bepaald aan de hand van de gevaarzetting van het wapen. Indien een wapen onder bedenkelijke omstandigheden wordt aangetroffen vergroot dat de gevaarzetting en wordt dit als strafverzwarend meegewogen. Enkele voorbeelden van bedenkelijke omstandigheden: bij een vuurwapen is munitie aangetroffen die geschikt is om met dat vuurwapen te worden verschoten (én dit is in de telastelegging van het wapenbezit meegenomen) en/of het (vuur)wapen is geladen of voorzien van een geluiddemper. Het (vuur)wapen was onder handbereik in een voertuig of werd in het openbaar, zoals op straat, in een winkel, openbaar gebouw, bij (voetbal)evenement of in het openbaar vervoer gedragen. Vanzelfsprekend valt het gebruik van het wapen bij een ander misdrijf onder deze strafverzwarende factor, maar ook valt te denken aan sterke aanwijzingen dat het wapen is aangeschaft voor het plegen of voorbereiden van een ander (niet ten laste gelegd) misdrijf.
Let op: Het voorhanden hebben of overdragen van wapens op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig is ook als strafverzwarende omstandigheid benoemd, die afzonderlijk of gelijktijdig van toepassing kan zijn.
Munitie.
Indien munitie onder bedenkelijke omstandigheden wordt aangetroffen wordt dit ook als strafverzwarend meegewogen. Enkele voorbeelden van bedenkelijke omstandigheden: Er zijn sterke aanwijzingen dat er ook een bijbehorend wapen is, het betreft scherpe munitie die zodanig is bewerkt dat het groter letsel kan toebrengen, de munitie werd onder bedenkelijke omstandigheden aangetroffen, lag onder handbereik in een voertuig of werd gedragen bij (voetbal)evenement of in het openbaar, zoals op straat, in een winkel, openbaar gebouw of in het openbaar vervoer.
Let op: Het voorhanden hebben of overdragen van munitie op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig is ook als strafverzwarende omstandigheid benoemd, die afzonderlijk of gelijktijdig van toepassing kan zijn.
Onderdelen.
Indien onderdelen of hulpstukken onder bedenkelijke omstandigheden worden aangetroffen wordt dit als strafverzwarend meegewogen. Enkele voorbeelden van bedenkelijke omstandigheden: onderdelen die doen vermoeden dat er met nog enkele andere onderdelen een wapen van kan worden gemaakt, onderdelen die kennelijk bestemd zijn om snel tot een gebruiksklaar wapen te worden gebouwd, zoals onderdelen van een molotovcocktail of die zijn aangetroffen met andere voorwerpen (tierips, bivakmuts) en tenslotte onderdelen van meerdere wapens.
Let op: Het voorhanden hebben of overdragen van onderdelen of hulpstukken op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig is ook als strafverzwarende omstandigheid benoemd, die afzonderlijk of gelijktijdig van toepassing kan zijn.
Op een vliegveld of aan boord van een vliegtuig.
Indien een WWM delict aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld is gepleegd voorziet de wet in een aantal situaties op grond van artikel 55 lid 3 onder b WWM in een zwaardere strafdreiging. Gezien de verhoogde gevaarzetting van dergelijke delicten aan boord van een vliegtuig of op een vliegveld dient deze omstandigheid strafverzwarend te worden beoordeeld. Hoewel niet gebaseerd op wettelijke bepalingen kan deze redenering ook op de andere WWM-delicten ((over)dragen cat IV-wapen(s)) worden toegepast.
Het wapen is niet gebruiksklaar en niet met eenvoudige hulpmiddelen weer bruikbaar te maken.
Voorheen heette deze factor “bijzonder wapen”: het thuis voorhanden hebben van een wapen dat het karakter van oudheid draagt of deel uitmaakt van een verzameling of wandversiering of niet voor gebruik als zodanig geschikt te maken is. Thans is voor het toepassen van strafvermindering alleen nog van belang de vraag of het wapen op een eenvoudige manier gebruiksklaar kan worden gemaakt of niet.
Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Basiscasus/delict
Basiscasus/delict
Basiscasus/delict
Basiscasus/delict
Legenda
Afkortingen
Bedenkelijke omstandigheden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht