Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.

Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld

Uitgebreide informatie
Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld
Beschrijving
Deze richtlijn is van toepassing op winkeldiefstal met evt strafverzwaring bij gebruik van geprepareerde tas of kleding en bij strooptocht. Ook is de richtlijn toepasbaar op verduistering sec en op ‘eenvoudige’ diefstal (zonder braak/verbreking), tenzij er sprake is van insluiping, zakkenrollerij of diefstal van voertuigen (daar zijn aparte richtlijnen voor). Het tweede basisdelict ziet op winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld.
Basiscasus/delict
(Winkel)diefstal of verduistering, alleen gepleegd.
Geprepareerde tas of kleding
Indien bij diefstal gebruik wordt gemaakt van een geprepareerde tas of kleding of andere middelen om detectieapparatuur in winkels te frustreren of om de diefstal te maskeren (dubbele bodem) zal in beginsel een taakstraf worden opgelegd of gevorderd. De kolom met het uitgangspunt kan ook worden toegepast indien er sprake is van andere voorbereidingshandelingen, zoals bijvoorbeeld bij diefstal van apparatuur die zijn eigen positie kan verzenden (mobiele telefoons, laptops etc.), waarbij voorbereiding kan zijn gedaan om dat te verhinderen. Redenen hiervoor zijn dat het duidt op voorbedachten rade, het streven naar een grote buit en op vaker gebruik.
Strooptocht
We spreken van een stroop- of rooftocht wanneer meerdere winkeldiefstallen (vanaf 3 winkels) op dezelfde dag gepleegd als 1 feit worden vervolgd. Bij het uitgangspunt is gedacht aan 3–4 winkels, daarboven geldt als strafverzwarend.
Basiscasus/delict
Winkeldiefstal met na betrapping (bedreiging met) geweld, alleen gepleegd.
  first offender   1x recidive ernstige recidive of meermalen recidive
Duwen/trekken of losrukken, geen pijn of letsel GS 2 mnd 5j 2j GS 3 mnd GS 3 mnd GS 4 mnd ov
Fysiek geweld, pijn en/of licht letsel of tonen voorwerp (schroevedraaier, mes) GS 4 mnd 5j 2j GS 6 mnd GS 6 mnd GS 8 mnd ov
Tonen (imitatie) vuurwapen*, geen letsel OF Geen wapen, fysiek geweld én zwaarder letsel GS 6 mnd 5j 2j GS 9 mnd GS 9 mnd GS 12 mnd ov
Bijzonderheden Strafverzwarend onder andere: Medeplegen Omvang schade en/of buit Gebruik/dreigen met steek/vuurwapen Zwaar lichamelijk letsel of dood tengevolge (maatwerk)

* het wapenbezit apart ten laste leggen!
Afkortingen
GB = Geldboete
TS = Taakstraf
GS = gevangenisstraf
ov = onvoorwaardelijk
5j = recidive binnen 5 jaar
2j = recidive binnen 2 jaar
Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen .
Inhoudsopgave
Beschrijving
Basiscasus/delict
Legenda
Geprepareerde tas of kleding
Strooptocht
Basiscasus/delict
Legenda
Afkortingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht