1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. land: Curaçao, Sint Maarten of, met betrekking tot Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Nederland, dan wel de met die landen corresponderende rechtspersonen land Curaçao, land Sint Maarten en Staat der Nederlanden;
b. Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen: de Sociale Verzekeringsbank zoals geregeld bij Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (P.B. 1960, no. 154) zoals die regeling op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidde;
c. uitkering: een uitkering, verstrekking of tegemoetkoming op grond van:
1°. de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83),
2°. de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (P.B. 1965, no. 194),
3°. de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15),
4°. de Landsverordening Ongevallenverzekering (P.B. 1966, no. 14),
5°. de Cessantiaregeling (P.B. 1983, no. 85),
6°. de Regeling tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden (P.B. 1975, no. 249), dan wel
7°. de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211),
zoals deze regelingen op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidden;
d. uitkeringsgerechtigde: degene die op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van transitie een uitkering ontvangt;
e. overnemende land: het land dat ingevolge de bepalingen van dit besluit de respectievelijke rechten en verplichtingen overneemt zoals dat bepaald wordt in dit besluit;
f. tijdstip van transitie: het tijdstip, genoemd in artikel 14.
Inhoudsopgave
- § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht