1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
c. uitkering: een uitkering, verstrekking of tegemoetkoming op grond van:
7°. de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten (P.B. 1996, no. 211),
zoals deze regelingen op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit luidden;
Inhoudsopgave
- § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht