1.
De eigendom van de aan de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen toebehorende zaken gaat, zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd, op het tijdstip van transitie over op:
a. wat betreft de onroerende zaken van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen gelegen in het Stadsdistrict van Curaçao, kadastraal bekend als Stadsdistrict, Sectie B, No. 2858 en No. 3173, alsmede die gelegen te Kralendijk op Bonaire kadastraal geregistreerd onder nummer 4-D-1744, naar het land waar de zaak is gelegen;
b. wat betreft de roerende zaken, naar het land waar de zaak zich op het tijdstip van transitie bevindt;
c. wat betreft de beperkte rechten waaraan zaken zijn onderworpen, naar het land waar het beperkte recht kan worden uitgeoefend.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
- § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht