1.
Met betrekking tot de overige rechten en verplichtingen naar burgerlijk recht van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen zijn voor de vaststelling van het overnemende land de artikelen 4 en 5 van het Rijksbesluit rechtsopvolging burgerlijke rechten en verplichtingen Nederlandse Antillen van overeenkomstige toepassing. Bij die opvolging wordt geen nadere akte gevorderd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
+ § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
- § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht