2.
In afwijking van het eerste lid geschiedt de toedeling van op het tijdstip van transitie opgebouwde aanspraken op uitkeringsrechten op grond van de in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1, genoemde regeling van een belanghebbende die nog niet de in artikel 6 van die regeling genoemde leeftijd heeft bereikt, telkens naar rato jegens het land binnen wiens grondgebied de belanghebbende de respectievelijke rechten op uitkering ingevolge die regeling heeft opgebouwd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
- § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht