Artikel 4. Bijzondere bepaling overgangsrecht Algemene Ouderdomsverzekering
In afwijking van artikel 2, eerste lid, tweede lid, onder a, derde en vierde lid, en artikel 3, tweede en derde lid, wordt het recht op de voordelen uit hoofde van de overgangsbepalingen zoals die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van transitie zijn neergelegd in de artikelen 40 tot en met 43 van de regeling, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1, en daarop rustende bepalingen, te gelde gemaakt jegens het land binnen wiens grondgebied betrokkene woonachtig is.
Inhoudsopgave
+ § 1. Inleidende bepalingen
- § 2. Overname uitkeringen en aanspraken op uitkeringen
+ § 3. Overgang burgerlijke rechten en verplichtingen van de Sociale Verzekeringsbank van de Nederlandse Antillen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht