Let op. Deze wet is vervallen op 30 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 29 april 2015.

Artikel 1 Schenk- en erfbelasting, waardering

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
In dit besluit is het beleid opgenomen over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet zoals dat luidt vanaf 2010. Het besluit van 18 augustus 2006 , nr. CPP2006/1958M is aangepast aan de herziening van de Successiewet per 2010. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen in het besluit.
Onderdeel 4 (Waardering vruchtgebruik met interingsbevoegdheid) is aangepast. Dit onderdeel was in het vorige besluit opgenomen onder 3. In dat onderdeel werd een vergelijking gemaakt met fideï-commis de residio. Het fideï-commis bestaat sinds 2002 niet meer. De strekking van dit onderdeel verandert daardoor niet. Er is geen aanleiding om bij een vruchtgebruik met interingsbevoegdheid voor de waardering rekening te houden met die interingsbevoegdheid.
Onderdeel 4 oud (Intrekking minnelijke waardering) is niet overgenomen.
Onderdeel 5 oud (Aanwas van een gezamenlijk recht van gebruik en bewoning) is niet meer opgenomen. Dit onderdeel bevatte alleen vragen over wetstoepassing.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Waardering overbedelingsschulden
2.1. Rentepercentage
2.2. Sterftetabellen
Te hanteren sterftetabel
3. Voorwaardelijke ouderlijke boedelverdeling
3.1. Waardering verkrijgingen uit voorwaardelijke ouderlijke boedelverdeling
4. Waardering vruchtgebruik met interingsbevoegdheid
5. Waardering vrijgestelde waarde- en welvaartsvaste pensioen
6. Ingetrokken regeling
7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht