Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Schenkingen aan instelling met als doel de bekostiging van medische hulp

Uitgebreide informatie
Schenkingen aan instelling met als doel de bekostiging van medische hulp De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Met toepassing van artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen in samenhang met artikel 67, eerste lid, onderdeel 1 van de Successiewet 1956 heb ik goedgekeurd dat heffing van schenkingsrecht achterwege kan blijven wegens schenkingen aan een rechtspersoon met als doel de bekostiging van in het buitenland te verrichten medische hulp aan een patiënt.
In het onderwerpelijke geval ging het om een kind dat een operatie moest ondergaan die in Nederland niet kon worden uitgevoerd. De kosten van de operatie werden niet door de zorgverzekeraar vergoed en de ouders van het kind hadden onvoldoende middelen om die kosten te betalen.
Voorts heb ik aanleiding gevonden de bevoegdheid om artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen voor gevallen als het onderhavige, te mandateren aan de voor de verzoeker competente eenheid van de belastingdienst.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht