Let op. Deze wet is vervallen op 22 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 21 februari 2006.

Spellingbesluit

Uitgebreide informatie
Besluit van 19 juni 1996, houdende voorschriften omtrent de schrijfwijze van de Nederlandse taal (Spellingbesluit)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 12 april 1996, nr. 96010487/1422, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de besluiten van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie van 21 maart 1994, van 24 oktober 1994 en van 25 september 1995 alsmede op artikel 1, onderdelen 10 en 11, van de wet van 14 februari 1947, Stb . H52, houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandse taal;
De Raad van State gehoord (advies van 22 mei 1996, nr. W05.96.0161);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, A. Nuis, van 18 juni 1996, nr. 96014810/1422, directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Leidraad en woordenlijst van de Nederlandse taal
Het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van tweede-naamvalsvormen alsmede de schrijfwijze van bastaardwoorden en van tussenklanken in samenstellingen geschieden volgens hetgeen daaromtrent is gesteld in de leidraad en de woordenlijst, die zijn opgenomen in de bijlage 1 , onderscheidenlijk de bijlage 2 , die bij dit besluit behoren.
Artikel 2. Overgang
In afwijking van artikel 1 kunnen tot en met 31 augustus 1997 ten aanzien van de instellingen, bedoeld in artikel 3, en van de examens, bedoeld in artikel 4 van de wet van 14 februari 1947 ( Stb . H52), het voornaamwoordelijk gebruik, het gebruik van tweede-naamvalsvormen alsmede de schrijfwijze van bastaardwoorden en van tussenklanken in samenstellingen geschieden overeenkomstig het besluit van 31 oktober 1953 ( Stb . 668).
Artikel 3. Intrekking
Het besluit van 31 oktober 1953 ( Stb . 668) wordt ingetrokken.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Spellingbesluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 juni 1996
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Uitgegeven achttiende juli 1996
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Leidraad en woordenlijst van de Nederlandse taal
Artikel 2. Overgang
Artikel 3. Intrekking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht