Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2015.

Artikel 16 Spoorwegwet 1875

Uitgebreide informatie
1.
Vordert de openbare veiligheid dadelijke staking van de dienst, hetzij over den geheelen weg, hetzij over een gedeelte daarvan, dan kan die staking worden bevolen door een in artikel 10 bedoelde ambtenaar.
2.
Dit bevel wordt gegeven door hem, die daartoe, volgens de door Ons voor te schrijven regelen, bevoegd is, en zooveel mogelijk schriftelijk gerigt aan de hoofdbeambten van de meest nabij zijnde stations, die daarvan terstond aan alle hoofdbeambten van de stations langs den weg kennis geven.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeene bepalingen
- Hoofdstuk II. Van het toezigt op de spoorwegen
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IIIA
+ Hoofdstuk IV. Van de zorg voor en het verkeer over de spoorwegen
+ Hoofdstuk V. Van het beschikken over de spoorwegen in het belang van ’s Rijks dienst
+ Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken