Let op. Deze wet is vervallen op 11 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 10 oktober 2007.

Spuiten van papiercellulose op landbouwgrond

Uitgebreide informatie
Spuiten van papiercellulose op landbouwgrond
Agrarische loonbedrijven spuiten op stuifgevoelige percelen landbouwgrond (met name de voor bollenteelt gebruikte grond) papiercellulose, om te voorkomen dat de (vruchtbare) bovenlaag van de grond verstuift (het zgn. stuifvrij maken). Papiercellulose is een restproduct dat afkomstig is van de papierindustrie, dat geen vruchtbaarheidsverhogende eigenschappen bezit.
Het spuiten van papiercellulose op landbouwgrond, teneinde verstuiving van de bovenlaag te voorkomen, kan worden aangemerkt als een dienst, die ingevolge onderdeel a van post b 13 van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 belast is naar het verlaagde tarief. De daarbij gebruikte papiercellulose kan geacht worden op te gaan in de dienst.
Met dit standpunt kan vanaf heden rekening worden gehouden. Op de in het verleden gevolgde gedragslijn wordt niet teruggekomen.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht