Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2010.

Successiewet 1956, intrekking beleidsbesluiten

Uitgebreide informatie
Successiewet 1956, intrekking beleidsbesluiten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit worden beleidsbesluiten ingetrokken in het kader van de wijziging van de Successiewet 1956 e.a. per 1 januari 2010.
1. Inleiding
De Successiewet 1956 is per 1 januari 2010 herzien. Door deze wijzigingen wordt een aantal beleidsbesluiten ingetrokken.
2. De gevolgen van de herziening voor beleidsbesluiten
De bestaande beleidsbesluiten zullen worden aangepast aan de gewijzigde wet . Daarnaast wordt een aantal besluiten ingetrokken. Hierna volgt een overzicht van de besluiten die in dit kader worden ingetrokken.
Besluiten van 30 november 1964 , nr. D4/8981 en 25 augustus 1980 , nr. 280-11466 (Toepassing van art. 10 der Successiewet 1956 ten aanzien van onroerend goed). In de parlementaire stukken bij het wetsvoorstel is al aangekondigd dat deze besluiten worden ingetrokken.
Besluit van 29 juni 1982, nr. 281-18943 (Antwoord op een vraag over schuldigerkenning uit vrijgevigheid tegen een lagere rente dan een zakelijk verantwoorde rente). Dit besluit heeft een voorlichtend karakter. De problematiek is aan de orde geweest tijdens de behandeling van de herziening van de Successiewet 1956 .
Besluit van 14 maart 2006 , nr. CPP2005/2748M (Oprichting stichting. Schenkingen door oprichters). Dit betrof de toepassing van artikel 17 (oud) van de Successiewet 1956.
Besluit van 15 december 2005 , nr. CPP2005/2528M (Verzamelbesluit over de Trust, de SPF en ander ‘zwevend vermogen’). De fiscale behandeling hiervan is per 1 januari 2010 opgenomen in artikelen 16, 17 en 26a van de Successiewet 1956 en artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting 2001.
3. Ingetrokken regelingen
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
30 november 1964, nr. D4/8981
25 augustus 1980, nr. 280-11466
29 juni 1982, nr. 281-18943
14 maart 2006, nr. CPP2005/2748M
15 december 2005, nr. CPP2005/2528M
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010. Dit besluit vervalt op 2 januari 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 16 december 2009
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. De gevolgen van de herziening voor beleidsbesluiten
3. Ingetrokken regelingen
4. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht