Tegenprestatie; wijziging koopsom; partijen te goeder trouw
Een BV verkreeg van haar aandeelhouder een onr. goed, onder voorbehoud van huur.
De koopsom was gebaseerd op de waarde in vrij opleverbare staat.
De Inspecteurs der DB en VpB. constateerden een uitdeling.
Na overleg werd de koopsom lager vastgesteld, uitgaande van de waarde in verhuurde staat, en vond via de rekening-courant een verrekening plaats.
Daar partijen bij het vaststellen van de oorspronkelijke koopsom te goeder trouw waren heeft de Staatssecr. goedgekeurd dat voor de heffing van overdrachtsbelasting wordt uitgegaan van de lagere koopsom.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht