Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage

Uitgebreide informatie
Besluit van 3 juni 2004 tot verdeling van middelen uit het provinciefonds ter compensatie van het vervallen van de provinciale opslagen op de omroepbijdrage (Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 8 april 2004, nr. FO2004/59382;
Gelet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 april 2004, No. W04.04.0151/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën, van 26 mei 2004, nr. FO2004/65287;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan elke provincie wordt voor de uitkeringsjaren 2000 tot en met 2005 een uitkering uit het provinciefonds gedaan in verband met de toevoeging aan het fonds van middelen ter compensatie van het vervallen van de provinciale opslagen op de omroepbijdrage. De uitkeringsbedragen zijn vermeld in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2000. Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Tijdelijk besluit compensatie provinciale opslagen omroepbijdrage.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 juni 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de zesde juli 2004
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht