Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Tijdelijk besluit loonsuppletie WW

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 april 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130b van de Werkloosheidswet (Tijdelijk besluit loonsuppletie WW)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 25 februari 2000, Nr. SV/WV/00/10225b;
Gelet op artikel 130b van de Werkloosheidswet;
De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 2000, no.W12.00.0083/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 20 april 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/2000/17305;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 8a. Overgangsrecht
Dit besluit blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, die zijn ingediend voor de vervaldatum van dit besluit en ten aanzien van loonsuppletie die voor de vervaldatum van dit besluit is toegekend.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 april 2000
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven elfde mei 2000
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Overgangsrecht
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken