Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2006.

Toepassing artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting 1968

Uitgebreide informatie
Toepassing artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting 1968
Vragen
Gemeente A is eigenaar van een zwembad, dat door middel van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten A, B en C wordt geëxploiteerd. De gemeenten willen het zwembad privatiseren. Met de eigenaar van het nabij gelegen recreatiepark X worden onderhandelingen gevoerd over de inpassing van het zwembad in X. Als tussenstap wordt de exploitatie van het zwembad overgedragen aan de eigenaar van X; in de desbetreffende exploitatieovereenkomst zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot onder meer de openstelling, tarieven, verzekeringen, telefoonkosten en aansprakelijkheid. Voor een deel is het badpersoneel in dienst van de gemeente. X ontvangt als bijdrage in de lasten van de exploitatie een bepaald bedrag van gemeente A. Na enkele jaren wordt een koopovereenkomst gesloten tussen gemeente A en X, het zwembad wordt daarbij voor het bedrag van één gulden verkocht. Later vindt de juridische levering plaats. In verband met de overdracht wordt door gemeente A aan X een aanzienlijke investeringsbijdrage betaald.
1. Is artikel 31 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (de Wet) van toepassing op het sluiten van de exploitatieovereenkomst?
2. Is artikel 31 van de Wet van toepassing op de eigendomsoverdracht?
1. In casu heeft de exploitatieovereenkomst niet tot gevolg dat goederen worden geleverd. In ruil voor de ontvangst van de exploitatiebijdrage moet X de kosten van de exploitatie dragen, maar mag de opbrengsten van de exploitatie behouden. X heeft derhalve het risico van de exploitatie. De bijdrage van de gemeente dient in dat verband te worden aangemerkt als een vergoeding voor de dienst die X aan de gemeente verricht (het op zich nemen van de exploitatie), welke dienst niet kan worden gerangschikt onder artikel 31 van de Wet. Dit betekent dat de door gemeente A aan X verstrekte bijdrage in de lasten van de exploitatie van het zwembad in de BTW-heffing dient te worden betrokken.
2. Op de feitelijke overdracht van het zwembad ingevolge de koopovereenkomst is artikel 31 van de Wet wél van toepassing. Dit betekent dat de door gemeente A aan X verstrekte investeringsbijdrage niet in de BTW-heffing behoeft te worden betrokken.
Inhoudsopgave
Vragen
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht