Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2009.

Toepassing kasstelsel door advocaten

Uitgebreide informatie
Toepassing kasstelsel door advocaten Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.
De plv. Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.
Vraag
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.

In artikel 26, onder a, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (de Beschikking), worden de ondernemers aangewezen die in aanmerking komen voor de toepassing van het kasstelsel (artikel 26 van de Wet op de omzetbelasting 1968). Onder 12° zijn genoemd: advocaten en procureurs, die hun praktijk alleen uitoefenen.
Wordt met de zinsnede ‘.......... die hun praktijk alleen uitoefenen’, bedoeld de situatie waarbij in de onderneming (in welke vorm dan ook) slechts één advocaat of procureur werkzaam is of de situatie waarbij sprake is van een eenmanszaak (ongeacht het aantal daarin werkzame advocaten/procureurs)?
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.
Antwoord
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.

De zinsnede die is opgenomen onder 12° van artikel 26, onder a, van de Beschikking, laat zich niet anders lezen dan dat uitsluitend de situatie wordt bedoeld waarin de advocaat een eenmanszaak uitoefent en de praktijk voor eigen rekening en risico drijft (eventueel (tijdelijk) ondersteund door een stagiair).
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 18103, datum inwerkingtreding 01-12-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-11-2009.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht